Munhälsa

Sveriges Tandläkarförbund värnar om alla invånares rätt till en god munhälsa. Hur vi mår i munnen påverkar resten av kroppen. Det vet vi som är tandläkare.

Under många år har Tandläkarförbundet aktivt påverkat för att förbättra förutsättningarna för en god munhälsa och hälsa hos olika grupper i befolkningen. De senaste åren har vi fokuserat på äldres situation och bland annat ihop med fyra andra yrkesorganisationer tagit fram en handlingsplan för sköra äldre.

Läs handlingsplan för
Sköra äldres munhälsa

Policy om tobaksprevention

Policy om barns och ungdomars konsumtion av läsk, godis och andra sötsaker

Policy om äldres tandvård och munhälsa

Läs mer om och delta gärna i firandet av
Internationella Munhälsodagen som vi firar i mars.

Läs mer om
Påverkansarbete för sköra äldres munhälsa