Kansliet

Bild på Jeanette Falk
Jeanette Falk
kanslichef
08-666 15 53
Skicka e-post
Bild på Jonas Nordvall
Jonas Nordvall
chef kursverksamheten
08-666 15 60
Skicka e-post
Bild på Lena Lobelius
Lena Lobelius
kommunikationsansvarig, projektledare
08-666 15 52, 076-850 09 19
Skicka e-post
Bild på Sofia Ekenberg
Sofia Ekenberg
kursadministratör
08-666 15 44
Skicka e-post
Bild på Cecilia Karlsson
Cecilia Karlsson
kursadministratiör
08-666 15 43
Skicka e-post
Bild på Pia Säävälä
Pia Säävälä
kurssamordnare
08-666 15 10
Skicka e-post
Bild på Pia Kollin
Pia Kollin
Kamrathjälpen, stöd vid patientklagomål, kollegastöd, forskningsstipendier
08-666 15 45, 070-665 15 93
Skicka e-post
Bild på Susanne Nordén
Susanne Nordén
projektledare, Riksstämman, Svenska Tandläkare-Sällskapet
08-666 15 34
Skicka e-post
Bild på Martin Karlgren
Martin Karlgren
ekonomichef
08-666 15 12
Skicka e-post
Bild på Ann Nilsson
Ann Nilsson
ekonomiassistent
08-666 15 22
Skicka e-post
Bild på Tina Nilsson
Tina Nilsson
ekonomi, Svenska Tandläkare-Sällskapet
08-666 15 36
Skicka e-post
Bild på Anna Ekmer
Anna Ekmer
administrativ assistent
08-666 15 07
Skicka e-post