Medlemsstöd

Sveriges Tandläkarförbund erbjuder sina medlemmar stöd i olika situationer. Det kan vara odontologiskt expertstöd om du blivit anmäld till IVO eller stöd av en kollega när du fått problem, yrkesmässiga eller privata, som påverkar din yrkesutövning. Om du blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan Tandläkarförbundet bistå med odontologiskt expertstöd.

Om du har behov av att ventilera problem på jobbet med en utomstående kan du vända dig till en kollega i Tandläkarförbundets nätverk av kollegastödjare. Om du får problem med din ekonomi har du som tandläkare möjlighet att ansöka om pengar från Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp, som du kan läsa mer om här nedan.

Kamrathjälpen

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund har du möjlighet att ansöka om pengar från Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp (Kamrathjälpen) om du får allvarliga problem med privatekonomin. Läs om Maria och Emma som fick hjälp av Kamrathjälpen.
Läs mer i en broschyr om Kamrathjälpens verksamhet.

Stiftelsens ändamål är att

  • hjälpa behövande tandläkare eller dennes familj som oförskyllt hamnat i ekonomiskt trångmål
  • ge understöd till långvarigt arbetslös tandläkare för att genom efterutbildning upprätthålla kompetensen eller för omskolning till annat yrke.
  • lämna understöd till behövande tandläkarstuderande

Syftet är att bistå vid

  • sjukdom
  • arbetsskada
  • akut livssituation
  • ekonomisk kris
  • omskolning
  • arbetslöshet

Så ansöker du

Om du uppfyller något av ändamålen ovan gör du en individuell ansökan. Skicka ett vanligt brev eller mejl och redogör för omständigheterna tillsammans med en kopia av senaste självdeklarationen för dig själv och make/maka.

Skicka ansökan till Kamrathjälpen, Box 1217, 111 82 Stockholm, eller på mejl till ansvarig tjänsteman Pia Kollin, pia.kollin@tandlakarforbundet.se. Ansökan tas emot och handläggs av Pia Kollin. Beslut fattas alltid av Kamrathjälpens styrelse.

Styrelse

Styrelsen består av fem tandläkare som valts av förbundsmötet.

Ordförande: Margaretha Lindqvist
Ledamöter: Ylva Belfrage, Sten Arne Enocksson, Lena Strimling och Lars Ekdal.

Styrelsen har ca fyra sammanträden per år, men beslut tas löpande under året.

Du hittar mer information och exempel på personer som har fått hjälp i broschyren Nattsvart för en tandläkare är ändå ganska ljust

Självständig stiftelse

Kamrathjälpen (egentligen ”Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp”) bildades under kriget genom bidrag från tandläkare som inte inkallats. Målet var att hjälpa kollegor i militärtjänst med praktikekonomin. Under åren har pengar tillförts – t ex vid jämna födelsedagar får jubilaren en uppvaktningsadress och Kamrathjälpen får ett bidrag – och genom gåvor och donationer.

Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en självständig stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Bidrag som utdelas ur fonden är skattefria för mottagaren.

Bild på Pia Kollin
Pia Kollin
Kamrathjälpen, stöd vid patientklagomål, kollegastöd, forskningsstipendier
08-666 15 45, 070-665 15 93
Skicka e-post