Medlemsstöd

Kamrathjälpen

Om du hamnar i en akut ekonomisk kris har du möjlighet att ansöka om pengar från Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp.

Läs om Maria och Emma som fick hjälp av Kamrathjälpen.
Läs mer i en broschyr om Kamrathjälpens verksamhet.

Stiftelsens ändamål är att

  • hjälpa behövande tandläkare eller dennes familj som oförskyllt hamnat i ekonomiskt trångmål
  • ge understöd till långvarigt arbetslös tandläkare för att genom efterutbildning upprätthålla kompetensen eller för omskolning till annat yrke.
  • lämna understöd till behövande tandläkarstuderande

Syftet är att bistå vid

  • sjukdom
  • arbetsskada
  • akut livssituation
  • ekonomisk kris
  • omskolning
  • arbetslöshet

Så ansöker du

Om du uppfyller något av ändamålen ovan gör du en individuell ansökan. Skicka ett vanligt brev eller mejl och redogör för omständigheterna tillsammans med en kopia av senaste självdeklarationen för dig själv och make/maka.

Skicka ansökan till Kamrathjälpen, Box 1217, 111 82 Stockholm, eller på mejl till ansvarig tjänsteman via: kamrathjalpen@tandlakarforbundet.se. Beslut fattas alltid av Kamrathjälpens styrelse.

Styrelse

Styrelsen består av fem tandläkare som valts av förbundsmötet.

Ordförande: Margaretha Lindqvist
Ledamöter: Lars Ekdal, Mona El-Imam, Daniel Halpern, Stephanie Ammerman

Styrelsen har ca fyra sammanträden per år, men beslut tas löpande under året.

Självständig stiftelse

Kamrathjälpen (egentligen ”Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp”) bildades vid tiden för andra världskriget genom bidrag från tandläkare som inte inkallats. Målet var att hjälpa familjer till kollegor i militärtjänst eftersom de behövde stöd för att klara privatekonomin. Under åren har pengar tillförts – t ex vid jämna födelsedagar får jubilaren en uppvaktningsadress och Kamrathjälpen får ett bidrag – och genom gåvor och donationer.

Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en självständig stiftelse. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Bidrag som utdelas ur fonden är skattefria för mottagaren.