fbpx

Verksamhet

Några av de frågor vi arbetar med är utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården.

Det är viktiga områden inte bara för tandläkarna utan även för att patienterna ska kunna erbjudas tandvård av högsta kvalitet. Inte minst borgar Tandläkarförbundets stora utbud av fortutbildning i form av kurser och den odontologiska riksstämman för detta.

Läs mer om förbundets verksamhet här

Här kan du läsa mer om vad vi anser och verkar för:

Fortbildning

Etiska frågor

Forskning

Grundutbildning och vidareutbildning

Internationell samverkan

Tandvårdens material och metoder

Munhälsa

Normer och kvalitet inom tandvården

Opinion och kommunikation

Patientsäkerhet

Medlemsstöd

Tandvårdens personalförsörjning

Tidskrifter