Fortbildning

Tandläkarna behöver vara ständigt uppdaterade och följa med i utvecklingen. Det är ett ansvar som ligger i legitimationen. Fortbildning är därmed ett av Tandläkarförbundets viktigaste verksamhetsområden.

Vi arbetar med fortbildning genom kurser, kongresser och konferenser, men också genom att informera om fortbildningens värde för medlemmarna. Varje medlem rekommenderas att göra en personlig utvecklingsplan, som uppdateras årligen.

Tandläkarförbundets policy om fortbildning

Tandläkarförbundets alla kurser

Så här kvalitetssäkrar vi vår kursverksamhet

Odontologisk riksstämma