Tandvårdens personalförsörjning

Den svenska tandvården håller mycket hög kvalitet. För att framtidens tandvård ska hålla lika hög kvalitet är tandvårdens personalförsörjning en nyckelfråga. Sveriges Tandläkarförbund arbetar kontinuerligt med att bedöma den framtida tillgången på tandvårdspersonal, bland annat genom en årlig undersökning bland avgångseleverna på tandläkarutbildningen. Vi bistår även Socialstyrelsen med underlag inför deras prognoser om tillgång och efterfrågan på tandvårdspersonal.

Policy om tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning

Tandläkarsiffror

Hur ser Tandläkarsverige ut idag i siffror? Tandläkarförbundet har sammanställt uppgifter över hur tandläkarantalet utvecklats historiskt, hur könsfördelningen ser ut och tillgången på specialisttandläkare i olika delar av Sverige, i skriften Tandläkarsiffror. Här finner du också siffror över Sveriges Tandläkarförbunds medlemmar.

Tandläkarsiffror