Tillsammans tar vi ansvar för sköra äldres munhälsa

Den 17 november 2016 gick tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visade hur man vill och kan jobba för sköra äldres munhälsa.

– Under den period då du själv ansvarar för men inte orkar eller klarar att sköta din mun är risken störst att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. Vi har nu tillsammans tagit fram ett handlingsprogram med goda exempel som vi ska lämna över till Sveriges kommuner och landsting idag, säger Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund.

Med konkreta råd och goda exempel visar organisationerna på hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram just vad de kan göra annorlunda för att värna munhälsan.

Professionerna har hittat fyra åtgärder som är centrala för att sköra äldre ska kunna behålla en god munhälsa:

  • Uppmärksamma den äldres munhälsa!
  • Samordna insatserna mellan kommun och tandvård och mellan tandvård och sjukvård!
  • Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten!
  • Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå och i verksamheten.

Programmet lämnades över till Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 17 november kl. 11, på Swedental, Stockholmsmässan i Älvsjö.

“Munnen är allas ansvar!” Läs hela handlingsprogrammet för sköra äldres munhälsa här

Läs Tandläkarförbundets rapport ”Om sköra äldres munhälsa – insatserna kommer för sent!” från juni 2015

Läs även vår debattartikel i Dagens Samhälle 17 november