Normer och kvalitet inom tandvården

Sveriges Tandläkarförbund satsar mycket på att stödja tandläkarna i sin kliniska vardag. Det gör vi genom att lyfta kvalitetsfrågorna på olika sätt.

Förbundet arrangerar Tandvårdsforum för debatt av centrala kvalitetsbegrepp, gör skriftserien Kunskap & kvalitet med information om ansvar och kvalitet i tandvården, medverkar i arbetet med de nationella riktlinjerna för tandvården samt driver på arbetet med odontologiska kvalitetsfrågor och kvalitetsregister hos berörda myndigheter.

Skrift om barn som far illa

Skriften handlar om barnmisshandel och om barn som far illa. Den tydliggör vad anmälningsplikten innebär, beskriver vad man som tandläkare kan möta och hur man då ska agera. Den ger också förslag på rutiner och riktlinjer som tandläkare kan använda i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på kliniken.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Sveriges Tandläkarförbund har tagit fram en guide för att du enkelt ska kunna använda riktlinjerna i ditt arbete.

Till Faktabanken