Opinion och kommunikation

Tandläkarförbundets namn och symbol symboliserar kvalitet och ansvarstagande. Målet är därför att stärka det varumärke som förknippas med förbundet idag, och arbeta för att tandläkarnas anseende och image stärks i framtiden. Det gör vi genom kontinuerliga kontakter med politiker, myndighetsutövare och medier. Och genom att agera när opinionsyttringar och attityder i samhället rör tandläkaryrket.

“Dina tänder – hela livet”

Debattartiklar

”Samarbete för god munhälsa ger friskare äldre”

Andelen äldre i befolkningen ökar, majoriteten av dem har egna tänder eller implantat som behöver omvårdnad. Under den period då du själv ansvarar för men inte orkar eller klarar att sköta din mun är risken störst att munhälsan snabbt försämras, med bestående men som följd. I dag lanserar vi ett handlingsprogram för hur vi tillsammans vill rädda sköra äldres tänder.

Till debattartikeln i Dagens Samhälle den 17 december 2016

”Vi måste använda mindre antibiotika i Sverige”

Den 3 oktober publicerades i tidningen Dagens Samhälle en debattartikel undertecknad av Gunilla Klingberg – Tandläkarförbundet, Torsten Jakobsson – Veterinärförbundet och Marie Wedin – Läkarförbundet:

Läkare, tandläkare och veterinärer oroas över att spridningen av resistenta bakterier fortsätter öka. Verkningslös antibiotika leder till stora svårigheter att behandla infektioner och begränsa smittspridning. Det är ett allvarligt hot som kräver åtgärder över professionella sektorer och nationsgränser.

Till debattartikeln i Dagens Samhälle 3 oktober 2013

”Äldres munhälsa – en tickande bomb”

Det är vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det framgår i en enkät från Sveriges Tandläkarförbund till 1 945 pensionärer om hur de ser på sin munhälsa. Om ingenting görs kan situationen på kort tid försämras, skriver bland andra Gunilla Klingberg, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund.

Läs artikeln Göteborgs-Posten 4 juli 2012

”Ovärdigt negligera äldres munhälsa”

Kopplingen mellan munhälsan och resten av kroppen är central, inte minst för äldre personer. Därför är det fatalt om äldres munhälsa glöms bort i arbetet med kommunernas värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Läs artikeln Dagens Samhälle 2 februari 2012