Se lunchföreläsning idag 20 mars på Internationella Munhälsodagen

Georgios Tsilingaridis om ”Barns rätt till jämlik hälsa”

Internationella Munhälsodagen i Sverige

Den Nationella Munhälsodagen firas den 20 mars varje år. Det är dagen då munhälsan får ta plats och tandvården på olika sätt bjuder in till samtal och frågor från allmänheten.

Munhälsodagen arrangeras av FDI i Sverige sker det i samarbete mellan Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarförbundets Studerandeförening

World Oral Health Day

World Oral Health Day instiftades 2008 av tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt. Läs mer om firandet av den Internationella Munhälsodagen på FDI:s hemsida.

Gapa stort: tänk mun, tänk hälsa!

Sjukdomar i munnen kan både orsaka och förvärra andra sjukdomar. Hälsa och livskvalité börjar med munnen!

Den internationella tandläkarorganisationen FDI arrangerar den internationella munhälsodagen den 20 mars i år. Här är några av kampanjens budskap:

  • Munhälsa är så mycket mer än en leende mun
  • Munnens hälsa och allmänhälsan är beroende av varandra
  • Munnens hälsa ska inte isoleras från allmänhälsa
  • De flest orala sjukdomar har samma riskfaktorer som andra sjukdomar
  • Fira munhälsodagen den 20 mars och var del i en viktig global rörelse

Totalt beräknas mer än 3,9 miljarder människor vara drabbade av orala sjukdomar. Många länder är med och informerar om nyttan av god munhygien.

Läs mer om munhälsodagen på den internationella tandläkarorganisationen FDI:s hemsida