Internationella Munhälsodagen

Varje år den 20 mars firas Internationella Munhälsodagen (World Oral Health Day) världen över. Bakom initiativet står tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation (FDI).

Syftet med Internationella Munhälsodagen är att öka medvetenheten om vikten av god munhygien och den goda munhälsans positiva inverkan på vårt övergripande välmående. Den grundläggande tanken är att sprida kunskap och göra munhälsa till något roligt och viktigt för människor i alla åldrar. Runtom i Sverige ställer bland annat Tandläkarförbundets lokala studerandeföreningar upp på allmänna platser för att uppmärksamma dagen.

Temat i år – ”En frisk mun ger en gladare kropp” – belyser den påverkan som oral hälsa kan ha på systemiska hälsotillstånd och vice versa; när vi tar hand om våra tänder, mår hela kroppen bättre.

“Ju fler tänder man har kvar, desto mindre är risken att råka ut för allvarliga sjukdomar”.

Inför Internationella Munhhälsodagen 2024 har Tandläkarförbundet träffat forskaren och läraren Thomas Kvist, verksam vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Med historiska nedslag, i antiken fram till idag, berättar han mer om hur vår förståelse kring sambandet munhälsa-allmänhälsa utveckla(t)s:

Läs den vetenskapliga artikeln som refereras till i intervjun i Tandläkartidningen (PDF)

Mer informationsmaterial – om vikten av tidiga insatser för munhälsan:


En frisk mun ger en gladare kropp:

 • Att uppmuntra god munhygien från tidig ålder lägger grunden för en hälsosam livsstil
  – goda munvårdsvanor som yngre tar man med sig när man blir äldre.
 • Det som är dåligt för tänderna är inte heller bra för resten av kroppen.
  Att skydda tänderna från socker och tobak skyddar exempelvis även hjärtat.
 • Hur vi mår i munnen påverkar resten av kroppen och tvärtom.
  Det vet vi som är tandläkare.
 • Regelbundna tandläkarbesök ger en bra förutsättning för en god munhälsa genom livet.
  Tidiga insatser minskar risken för att små bekymmer utvecklas till större problem.

Bakgrund

 • Sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa blir allt påtagligare med stigande ålder.
  Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen. Den som är skör eller har sviktande hälsa kan ha svårare att ta hand om sina tänder och dessa personer påverkas särskilt starkt både fysiskt och psykiskt av oral ohälsa. Förebyggande insatser för munhälsan kan främja livskvaliteten och minska sjukdomsbördan – till gagn för såväl individen som samhället i stort.
 • Enligt Folkhälsomyndigheten tycker de flesta i Sverige ”att den egna tandhälsan är god, men det finns stora och tydliga skillnader mellan olika grupper, bland annat beroende på utbildning och ekonomi. De som röker eller snusar dagligen uppger sämre tandhälsa än genomsnittet, liksom personer med riskkonsumtion av alkohol och personer med fetma (BMI över 30)”.
 • Även om individen har stora möjligheter att förebygga problem med sin munhälsa genom goda vanor, vill FDI genom Internationella Munhälsodagen även belysa hur ojämlikheter reflekteras i munhälsan såväl inom som mellan länder. Bristen på jämlik tandvård är ett problem världen över. Marginaliserade och underprivilegierade samhällsgrupper är oproportionerligt värst drabbade. Munnen är en del av kroppen och FDI uppmuntrar länder på alla inkomstnivåer att ta steg för att bättre integrera tandvård i den allmänna hälso- och sjukvården; alla ska ha möjlighet att få hjälp med sina tänder – oavsett var de bor eller hur mycket pengar de har.

Mer om tandhälsa och allmän hälsa

Medicinska råd för allmänheten:

1177 Vårdguiden – aktuella råd och tips för god tandhälsa

1177 Vårdguiden om sjukdomar och besvär i mun och tänder

Livsmedelsverkets kostråd

För vårdpersonal:

Vårdhandboken – Munhälsa
(Metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård

Läs mer

Tandläkarförbundets policy kring bland annat barn- och ungas sockerkonsumtion, äldres tandvård, tobaksprevention och rätten till tandvård.

Tandläkarförbundet om vikten av att investera i munhälsan och tandvård på lika villkor  (Debattartikel i Altinget, sep 2023)

Artiklar om sambandet kroppen och munnen – Tandläkartidningen 

Artiklar inom ämnet munhälsa – Tandläkartidningen

 

 

Se fler av Tandläkarförbundets filmer på Youtube >


Mer om Munhälsodagen från tidigare år

Internationella Munhälsodagen 2023 – Hur får vi en bra munhälsa? 

Internationella Munhälsodagen 2022 – Var stolt över din mun!

Internationella Munhälsodagen 2021 – Panelsamtal om munhälsa

Internationella Munhälsodagen 2020 – Lunchföreläsning om barns rätt till jämlik tandhälsa

Läs mer om firandet av den Internationella Munhälsodagen på www.worldoralhealthday.org (FDI)

Läs också