Grundutbildning och vidareutbildning

Sveriges tandläkarutbildning räknas som en av de främsta i världen. Men för att motsvara kraven på dagens och morgondagens tandläkare anser Tandläkarförbundet att nuvarande utbildningsplan bör förstärkas.

Grundutbildningen ska ge tandläkaren de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att utöva all verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i tänder, käkar och omkringliggande vävnader.

Tandläkarförbundets policy för tandläkarnas grundutbildning