Organisation

Hos oss samverkar alla kategorier av tandläkare kring professionens gemensamma frågor. Tandläkare är medlem genom en av de fyra medlemsföreningarna: Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL), Studerandeföreningen, Tandläkare – Egen verksamhet (TEV) eller Tjänstetandläkarna. Vi har även nämnder och råd som ansvarar för delar av verksamheten, såsom Fortbildningsrådet och Etikkommittén.

Tandläkarförbundet är huvudman för flera stiftelser, däribland Svenska Tandläkare-Sällskapet – som anordnar den årliga Odontologiska Riksstämman och delar ut forskningsstipendier, samt Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp, som ger ekonomiskt stöd till tandläkare som oförtjänt hamnat i ekonomiskt trångmål.

Förbundsstyrelsen

Här ser du vilka personer som utgör Tandläkarförbundets styrelse.

Sveriges Tandläkarförbunds styrelse, 29 januari 2018.

Nämnder och råd

Fortbildningsrådet

Ordförande: Patricia De Palma
Telefon: 08- 524 881 29
Övriga ledamöter: Peter Troberg, Svante Lindqvist, Göran Friman, Birgitta Petersen, Stefan Adregård, Claes Virdeborn
Kontaktperson: Pia Säävälä
Läs mer

Etikkommittén

Ordförande: Gunnar Henning, telefon 070-575 14 96
Övriga ledamöter: Erik Kollinius, Johanna Norderyd, Gunilla Sjögren Sandberg, Inger Wårdh
Läs mer om etiska frågor

Kamrathjälpens styrelse

Ordförande: Margaretha Lindqvist
Övriga ledamöter: Ylva Aminoff, Sten Arne Enocksson, Lena Strimling, Lars Ekdahl
Kontaktperson: Pia Kollin
Läs mer

Valberedning

Ledamöter: Anders Jonsson, Alexandra Ioannidis Olsson, Urban Alsenmyr, Majid Ebrahimi
Suppleanter: Erik Baecklund, Carina Bergman
Kontaktperson: Jeanette Falk