Organisation

Hos oss samverkar alla kategorier av tandläkare kring professionens gemensamma frågor. Tandläkare är medlem genom en av de fyra medlemsföreningarna
Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL)

Studerandeföreningen

Tandläkare – Egen verksamhet (TEV)

Tjänstetandläkarna

Vi har även nämnder och råd som ansvarar för delar av verksamheten, såsom fortbildningsrådet och Etikkommittén.

Tandläkarförbundet är huvudman för flera stiftelser

Svenska Tandläkare-Sällskapet – som anordnar den årliga Odontologiska Riksstämman och delar ut forskningsstipendier

Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp – som ger ekonomiskt stöd till tandläkare som oförtjänt hamnat i ekonomiskt trångmål.

Förbundsstyrelsen

Här ser du vilka personer som utgör Tandläkarförbundets styrelse.

Förbundsstyrelsen 2019. På bilden saknas: Gunilla Carlsson, Aylin Marinova, Patrik Andrén samt Maria von Beetzen.

Nämnder och råd

Fortbildningsrådet

Ordförande: Patricia De Palma
Telefon: 08- 524 881 29
Övriga ledamöter: Peter Troberg, Svante Lindqvist, Göran Friman,
Birgitta Petersen, Stefan Adregård, Claes Virdeborn
Kontaktperson: Jonas Nordvall och Pia Säävälä
Läs mer

Etikkommittén

Ordförande: Gunnar Henning, telefon 070-575 14 96
Övriga ledamöter: Erik Kollinius, Johanna Norderyd, Gunilla Sjögren Sandberg, Inger Wårdh
Kontaktperson: Jeanette Falk
Läs mer om etiska frågor

Kamrathjälpens styrelse

Ordförande: Margaretha Lindqvist
Övriga ledamöter: Ylva Aminoff, Daniel Halpern, Lena Strimling, Lars Ekdahl
Kontaktperson: Pia Kollin
Läs mer

Valberedning

Ledamöter: Alexandra Ioannidis Olsson (sammankallande), Ulrika Rebhan, Marina Sabelström-Ingwes, Majid Ebrahimi
Suppleanter: Kurt Månsson, Kerstin Söderström
Kontaktperson: Jeanette Falk