Kontakta oss

Sveriges Tandläkarförbund
Box 1217, 111 82 Stockholm

Telefon: 08-666 15 00 (växel)
E-post: kansli@tandlakarforbundet.se

Har du frågor om Tandläkarförbundets kursverksamhet?
Kontakta pia.saavala@tandlakarforbundet.se om kursanmälan eller frågor om dina bokade kurser.
Södra Regionens kurser, Anna/Jenny srk@tandlakarforbundet.se
Västras kurser, Margareta Jonsson
NordÖstras kurser, Sofia Ekenberg

Har du frågor Riksstämman, vetenskapliga fonder eller Svenska Tandläkare-Sällskapet?
Kontakta annika.bouvin@tandlakarforbundet.se

Vill du ändra dina kontaktuppgifter?
Är du medlem i Tandläkarförbundet och vill ändra något i dina kontaktuppgifter ska du i första hand meddela din riksförening:

Tjänstetandläkarna
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tandläkare – Egen Verksamhet
info.tev@stlf.se

SOL – Riksföreningen för Utbildning, Forskning och Specialisttandvård
kansli@sulf.se

Studerandeföreningen
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tandläkarförbundets besöksadress: Österlånggatan 43, Gamla Stan, Stockholm

Styrelse

Kansliet

Tandläkartidningen