fbpx

Kontakta oss

Vi undanber oss vänligen kontakt från säljare av tjänster inom content marketing, IT, kontorsmateriel, kapitalförvaltning och liknande, tack.

Förbundet är en professionsorganisation för tandläkare och agerar inte i patientärenden. Om du inte är nöjd med vården eller tandvården, vänligen se Socialstyrelsens information om patientklagomål.

Sveriges Tandläkarförbund
Box 1217, 111 82 Stockholm
Telefon: 08-666 15 00 (växel)
E-post: kansli@tandlakarforbundet.se


Tandläkarförbundets besöksadress: Österlånggatan 43, Gamla Stan, Stockholm

Kontaktuppgifter:

Kursverksamheten

Förbundsstyrelsen

Kansliet

Tandläkartidningen

Jag har frågor angående Riksstämman, vetenskapliga fonder eller Svenska Tandläkare-Sällskapet?

Riksstämman

Vill du ändra dina kontaktuppgifter?
Är du medlem i Tandläkarförbundet och vill ändra något i dina kontaktuppgifter ska du i första hand meddela din riksförening:

Tjänstetandläkarna
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tandläkare – Egen Verksamhet
info.tev@stlf.se

SOL – Riksföreningen för Utbildning, Forskning och Specialisttandvård
kansli@sulf.se

Studerandeföreningen
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se