Kontakta oss

Sveriges Tandläkarförbund
Box 1217, 111 82 Stockholm

Telefon: 08-666 15 00 (växel)
E-post: kansli@tandlakarforbundet.se

Har du frågor om Tandläkarförbundets kursverksamhet?
Kontakta oss om kursanmälan eller frågor om dina bokade kurser.
Pia Säävälä pia.saavala@tandlakarforbundet.se
Sofia Ekenberg på 08-6661544
Cecilia Karlsson på 08-6661543
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Har du frågor Riksstämman, vetenskapliga fonder eller Svenska Tandläkare-Sällskapet?
Kontakta susanne.norden@tandlakarforbundet.se

Vill du ändra dina kontaktuppgifter?
Är du medlem i Tandläkarförbundet och vill ändra något i dina kontaktuppgifter ska du i första hand meddela din riksförening:

Tjänstetandläkarna
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tandläkare – Egen Verksamhet
info.tev@stlf.se

SOL – Riksföreningen för Utbildning, Forskning och Specialisttandvård
kansli@sulf.se

Studerandeföreningen
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Tandläkarförbundets besöksadress: Österlånggatan 43, Gamla Stan, Stockholm

Styrelse

Kansliet

Tandläkartidningen