Stöd forskningen

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar årligen ut forskningsbidrag. Genom bidrag från dig och dina kollegor kan stödet till svensk odontologisk forskning bli större – och göra mer skillnad.

Vill du bidra? Sätt in ditt bidrag på bg 770-1451 eller swisha till 123-409 05 77, ange Gåva samt företag/person som avsändare.

Sök forskningsmedel

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund är du välkommen att söka stipendier ur Svenska Tandläkare-Sällskapets fonder under ansökningsperioden 26 april till den 15 juni.

Här ansöker du om forskningsmedel

Största bidragsgivaren

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift.

Svenska Tandläkare-Sällskapet förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier, främjar odontologisk fortbildning, arrangerar den årliga Odontologiska Riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material.

Läs mer om Svenska Tandläkare-Sällskapet

Odontologisk Riksstämma & Swedental

Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar varje år i november Odontologisk Riksstämma, den svenska tandvårdens största mötesplats för kunskap och inspiration. Här träffas hela tandvården för att få en aktuell bild av forskning, framtid och produktnyheter. Vi är också medarrangörer för Swedental, Nordens största dentalutställning, som givetvis pågår samtidigt som Riksstämman. Allt på samma plats, enkelt och smidigt.

Läs mer om Riksstämman

Nationellt forum för odontologisk forskning

Svenska Tandläkare-Sällskapet har anordnat två forskningskonferanser den senaste med tema Vetenskap och klinik i samverkan under 2019. Syftet med konferensen var att konferensen skulle fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

Läs mer om forskningskonferensen