Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna.

Sveriges Tandläkarförbund:

  • påverkar tandläkarens och tandvårdens utveckling
  • erbjuder fortbildning för tandläkare och övriga tandvårdsteamet
  • ger ut Tandläkartidningen
  • ger sina medlemmar stöd i olika situationer
  • anordnar genom Svenska Tandläkare-Sällskapet den årliga Odontologiska Riksstämman och delar ut stipendier till odontologisk forskning

Tandläkarförbundet har ca 7 500 enskilda medlemmar i fyra medlemsföreningar: Tandläkare – Egen Verksamhet, Tjänstetandläkarna, SOL – Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och specialisttandvård och Studerandeföreningen.

Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, som samlar 650 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi inom Saco för att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle. Inom Saco deltar vi i Saco Hälso- och sjukvård som arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund får du bland annat tillgång till Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare och Sacos inkomstförsäkring.

Tandläkarförbundet tillhör även FDI World Dental Federation samt är medlem i Council of European Dentists (CED).

Ladda ner vår presentationsfolder

Förbundsmötet december 2018.

Vision och mission

”Kunskap och kvalitet i världsklass”

”God livskvalitet börjar i munnen. Sveriges Tandläkarförbund ger tandläkarna förutsättningar att utvecklas professionellt, ständigt höja kvaliteten i svensk tandvård och därmed förbättra den orala hälsan i befolkningen.”

Visionen är förbundets ledstjärna, det är den vi strävar mot i vårt arbete.

Missionen är förbundets uppdrag, ett sätt att beskriva hur vi arbetar för att nå visionen.

Stadgar

Ladda ner Sveriges Tandläkarförbunds stadgar