Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna.


Sveriges Tandläkarförbund

  • påverkar tandläkarens och tandvårdens utveckling
  • erbjuder fortbildning för tandläkare och övriga tandvårdsteamet
  • ger ut Tandläkartidningen
  • ger sina medlemmar stöd i olika situationer
  • anordnar genom Svenska Tandläkare-Sällskapet den årliga Odontologiska Riksstämman och delar ut stipendier till odontologisk forskning

Tandläkarförbundet har ca 7 000 enskilda medlemmar i fyra medlemsföreningar

Tandläkare – Egen Verksamhet
Tjänstetandläkarna
SOL – Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och specialisttandvård
Studerandeföreningen

Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, som samlar 700 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi inom Saco för att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle. Inom Saco deltar vi i Saco Hälso- och sjukvård som arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund får du bland annat tillgång till Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare och Sacos inkomstförsäkring.

Tandläkarförbundet samverkar internationellt med

FDI World Dental Federation
Council of European Dentists (CED)

Tandläkarförbundets informationsfolder som kortfattat beskriver våra viktigaste frågor finns att ladda ner här

Ladda ner vår presentationsfolder

Vision och mission

”Kunskap och kvalitet i världsklass”

”God livskvalitet börjar i munnen. Sveriges Tandläkarförbund ger tandläkarna förutsättningar att utvecklas professionellt, ständigt höja kvaliteten i svensk tandvård och därmed förbättra den orala hälsan i befolkningen.”

Visionen är förbundets ledstjärna, som vi strävar mot i vårt arbete. Missionen är förbundets uppdrag, ett sätt att beskriva hur vi arbetar för att nå visionen.

Stadgar

Ladda ner Sveriges Tandläkarförbunds stadgar