Studerandeföreningens förtroendevalda 2018.

Som tandläkarstuderande och medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap i Studerandeföreningen ger dig ett viktigt nätverk och chans att hänga med i frågor som är viktiga för alla tandläkare.

Som medlem i Studerandeföreningen blir du automatiskt medlem i den organisation som bevakar allt som rör tandläkarens yrkesroll – Sveriges Tandläkarförbund.

På så sätt har du faktiskt möjlighet att påverka hela tandvårdssverige. Studerandeföreningens ordförande deltar som adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och i förbundets olika arbetsgrupper.

Studerandeföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen, samt:

  • är en kommunikationsbrygga mellan tandläkarstudenter och Tandläkarförbundet
  • arbetar för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet
  • bevakar och arbetar för att förbättra studieförhållanden (t.ex. vaccinationer, OPG-körkort)
  • arbetar för att uppdatera tandläkarstudenterna inom relevanta områden
  • arbetar för att bistå svenska tandläkarstudenter i utlandet med information om framtida yrkeskarriär i Sverige

I Studerandeföreningens policydokument kan du läsa om hur vi vill att grundutbildningen på tandläkarprogrammet i Sverige ska vara. Vi skriver bland annat om utbildningens utformning, dimensionering av antalet utbildningsplatser, undervisnings- och arbetsmiljö och etiska frågor. Syftet är att kunna använda policydokumentet för att påverka i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

I fokus 2018

Vid Studerandeföreningens kick off i början av året bestämdes att föreningen under året ska fokusera på utbildningskvalité, Synlighet och Tydlighet samt Kompetensutveckling.

Mer konkret hur arbetet med frågorna ska utformas kommer att behandlas av den centrala styrelsen.

Vill du gå med i Studerandeföreningen?

Läs mer och anmäl dig som medlem i Studerandeföreningen

Vill du engagera dig?

Är du en person som gillar att engagera dig? Kanske vill du påverka din situation som blivande tandläkare eller skaffa dig ett nätverk bland tandläkare som är värdefullt för framtiden? Lokalföreningarna vid de fyra tandläkarhögskolorna blir glada över ditt engagemang. Kontakta din lokalavdelning om du vill arbeta aktivt.

Organisation

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen arbetar nationellt och har till uppgift att aktivt driva aktuella frågor gentemot Tandläkarförbundet, de olika tandläkarhögskolorna och mot studenterna. Styrelsen består av ordförande och de personer som är ordförande i de fyra lokalföreningarna.

Ordförande är adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och representerar där studenterna. Som ordförande är man delaktig i förbundets arbete, bland annat med grund- och efterutbildningsfrågor.

Kontakta gärna oss med dina synpunkter och idéer.

Lyova Torosyan, ordförande

Lokala styrelser

Lokala styrelser arbetar lokalt med medlemsrekrytering och medlemsservice samt förmedlar information mellan centralstyrelsen och medlemmarna. De lokala styrelserna arbetar för att hålla medlemmarna uppdaterade inom aktuella områden och frågor inom Tandläkarförbundet. De ordnar också trevligheter som temakvällar, sittningar och föreläsningar.

Östra Studerandeföreningen (Stockholm)

Aylin Marinova, ordförande
Mira Florin, vice ordförande
Shadi Rahimi, medlemsansvarig
Aylin Deyhim, sekreterare
Pegah Baghernejad, ekonomiansvarig
Ajmal Charlie Naja, ledamot

Västra studerandeföreningen (Göteborg)

Viktoria Réthy, ordförande
Elina Johansson, vice ordförande
Hannan Hana, medlemsansvarig
Ali Sherif, ekonomiansvarig
Tishana Persson, sekreterare
Jasmine Axelsson, ledamot

Södra studerandeföreningen (Malmö)

Petra Nilsson, ordförande
Amanda Carlsson, vice ordförande
Anna Lidén, sekreterare
Johanna Karjalainen, medlemsansvarig
Natasha Heidarjan, ekonomiansvarig
Izabell Pesonen, ledamot

Norra studerandeföreningen (Umeå)

Kaysar Pairo, ordförande
Nick Sina Moghbel, vice ordförande
Eda Elmas Tirpan, ledamot
Josefin Alsaksak, medlemsansvarig
Elma-Petra Naser, ekonomiansvarig
Amina Granov, sekreterare