Bild från Studerandeföreningens kickoff och föreningsmöte i mars 2024.

Vad gör Studerandeföreningen?

Som tandläkarstuderande och medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap i Studerandeföreningen ger dig ett viktigt nätverk och chans att hänga med samt påverka frågor som är viktiga för alla tandläkare och tandläkarstudenter.

Som medlem i Studerandeföreningen blir du automatiskt medlem i den organisation som bevakar allt som rör tandläkarens yrkesroll i Sverige – Sveriges Tandläkarförbund.

Studerandeföreningens ordförande deltar som adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och i förbundets olika arbetsgrupper och är nyckeln mellan förbundet och Studerandeföreningen.

Studerandeföreningen har som ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen, samt:

  • är en kommunikationsbrygga mellan tandläkarstudenter och Tandläkarförbundet
  • arbetar för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet på samtliga lärosäten i Sverige
  • bevakar och arbetar för att förbättra studieförhållanden (t.ex. vaccinationer, OPG-körkort)
  • arbetar för att uppdatera tandläkarstudenterna inom relevanta områden
  • arbetar för att bistå svenska tandläkarstudenter i utlandet med information om framtida yrkeskarriär i Sverige

I Studerandeföreningens policydokument kan du läsa om hur vi vill att grundutbildningen på tandläkarprogrammet i Sverige ska vara. Vi skriver bland annat om utbildningens utformning, dimensionering av antalet utbildningsplatser, undervisnings- och arbetsmiljö och etiska frågor. Syftet är att kunna använda policydokumentet samt åsikter från våra medlemmar för att påverka i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

CV-kollen: som medlem i Studerandeföreningen kan du få hjälp med cv-granskning. Hör av dig till: Malin Rantzer malin@tjanstetandlakarna.se, ombudsman hos förbundets riksförening Tjänstetandläkarna.

I fokus 2024

Vid Studerandeföreningens kickoff i mars bestämdes att föreningen under året ska fokusera på:

  • Möjligheter
  • Samhörighet
  • Utveckling

Mer konkret hur arbetet med frågorna ska utformas behandlas av den centrala styrelsen och går att finna i verksamhetsplanen som kommer i slutet av mars.

Vill du gå med i Studerandeföreningen?

Använd länken här

Vill du engagera dig?

Är du en person som gillar att engagera dig? Kanske vill du påverka din situation som blivande tandläkare eller skaffa dig ett nätverk bland tandläkare som är värdefullt för framtiden? Lokalföreningarna vid de fyra tandläkarhögskolorna blir glada över ditt engagemang. Kontakta din lokalavdelning om du vill arbeta aktivt. Du är även viktig för oss gällande olika frågor. Vi vill veta din åsikt om oss och vad du vill att vi skall arbeta extra med. Tveka inte att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Organisation

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen arbetar nationellt och har till uppgift att aktivt driva aktuella frågor gentemot Tandläkarförbundet, de olika tandläkarhögskolorna och mot studenterna. Styrelsen består av ordförande och de personer som är ordförande i de fyra lokalföreningarna.

Ordförande är adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och representerar där studenterna. Som ordförande är man delaktig i förbundets arbete, bland annat med grund- och fortbildningsfrågor.

Kontakta gärna oss med dina synpunkter och idéer.

Victor Sandelin Skjefstad, centralordförande

Lokala styrelser

Lokala styrelser arbetar lokalt med medlemsrekrytering och medlemsservice samt förmedlar information mellan centralstyrelsen och medlemmarna. De lokala styrelserna arbetar för att hålla medlemmarna uppdaterade inom aktuella områden och frågor inom Tandläkarförbundet. De ordnar också trevligheter som temakvällar, sittningar och föreläsningar.

Östra Studerandeföreningen (Stockholm)

Alber Kouzi, ordförande
Silda Morad, vice ordförande
Naya Moukhtar, sekreterare
Larsa Morad, ledamot
Natali Koj, medlemsansvarig
Edeon Barbullushi, ekonomiansvarig

Västra Studerandeföreningen (Göteborg)

Nour Haydar Ahmad, ordförande

Elmasa Sabbagh, vice ordförande

Abdulla Abdulrahman, sekreterare

Andrea Ly, ledamot

Viktoria Bogdanovic, medlemsansvarig
David Eskandar-Baghbani, ekonomiansvarig

Södra Studerandeföreningen (Malmö)

Johanna Jeppsson, ordförande
Caroline Nilson, vice ordförande
Bella Moazzami, sekreterare
Tova Lindqvist, ledamot
Kathrine Karlsson, medlemsansvarig
Johanna Toth Ekberg, ekonomiansvarig

Norra Studerandeföreningen (Umeå)

Sara Abbas, ordförande
Jessica Bou-Rached, vice ordförande
Elvira Hasic, sekreterare
Alicia Valatabar, ledamot
Majda Abuhemeida, medlemsansvarig
Shato Manmy, ekonomiansvarig