Studerandeföreningens förtroendevalda 2017

Som tandläkarstuderande och medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap i Studerandeföreningen ger dig ett viktigt nätverk och chans att hänga med i frågor som är viktiga för alla tandläkare.

Som medlem i Studerandeföreningen blir du automatiskt medlem i den organisation som bevakar allt som rör tandläkarens yrkesroll – Sveriges Tandläkarförbund.

På så sätt har du faktiskt möjlighet att påverka hela tandvårdssverige. Studerandeföreningens ordförande deltar som adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och i förbundets olika arbetsgrupper.

Studerandeföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen, samt:

  • är en kommunikationsbrygga mellan tandläkarstudenter och Tandläkarförbundet
  • arbetar för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet
  • bevakar och arbetar för att förbättra studieförhållanden (t.ex. vaccinationer, OPG-körkort)
  • arbetar för att uppdatera tandläkarstudenterna inom relevanta områden
  • arbetar för att bistå svenska tandläkarstudenter i utlandet med information om framtida yrkeskarriär i Sverige

I Studerandeföreningens policydokument kan du läsa om hur vi vill att grundutbildningen på tandläkarprogrammet i Sverige ska vara. Vi skriver bland annat om utbildningens utformning, dimensionering av antalet utbildningsplatser, undervisnings- och arbetsmiljö och etiska frågor. Syftet är att kunna använda policydokumentet för att påverka i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

I fokus 2017

Vid Studerandeföreningens kick off i början av året bestämdes att föreningen under året ska fokusera på hälsa, kompetensutveckling samt utbyte/samarbete.

Mer konkret hur arbetet med frågorna ska utformas kommer att behandlas av den centrala styrelsen.

Vill du gå med i Studerandeföreningen?

Läs mer och anmäl dig som medlem i Studerandeföreningen

Vill du engagera dig?

Är du en person som gillar att engagera dig? Kanske vill du påverka din situation som blivande tandläkare eller skaffa dig ett nätverk bland tandläkare som är värdefullt för framtiden? Lokalföreningarna vid de fyra tandläkarhögskolorna blir glada över ditt engagemang. Kontakta din lokalavdelning om du vill arbeta aktivt.

Organisation

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen arbetar nationellt och har till uppgift att aktivt driva aktuella frågor gentemot Tandläkarförbundet, de olika tandläkarhögskolorna och mot studenterna. Styrelsen består av ordförande och de personer som är ordförande i de fyra lokalföreningarna.

Ordförande är adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och representerar där studenterna. Som ordförande är man delaktig i förbundets arbete, bland annat med grund- och efterutbildningsfrågor.

Kontakta gärna oss med dina synpunkter och idéer.

Adrian Borhani, ordförande
Amin Yousefi
Lyova Torosyan
Mona Habari 
Panteha Bigdeli

Lokala styrelser

Lokala styrelser arbetar lokalt med medlemsrekrytering och medlemsservice samt förmedlar information mellan centralstyrelsen och medlemmarna. De lokala styrelserna arbetar för att hålla medlemmarna uppdaterade inom aktuella områden och frågor inom Tandläkarförbundet. De ordnar också trevligheter som temakvällar, sittningar och föreläsningar.

Östra Studerandeföreningen (Stockholm)

Lyova Torosyan, ordförande
Aylin Marinova, vice ordförande
Kajsa Mattisson, sekreterare
Tore Nils Gustav Walheim, ekonomiansvarig
Anton Hedlund, medlemsansvarig
Adam ”Yohannes” Assefaw-Redda, ledamot

Västra studerandeföreningen (Göteborg)

Mona Habari, ordförande
Zakaria Yehia, vice ordförande
Dastan Dilan, sekreterare
Jasmine Axelsson, ekonomiansvarig
Elina Johansson, medlemsansvarig
Charlie Naia, ledamot

Södra studerandeföreningen (Malmö)

Panteha Bigdeli, ordförande
Carola Nguyen, vice ordförande
Maria Persson, ekonomiansvarig
Elin Nordström, sekreterare
Jessica Ströhagen, medlemsansvarig
Christoffer Sörebö, ledamot

Norra studerandeföreningen (Umeå)

Amin Yousefi, ordförande
Samir Al-Mansour, vice ordförande
Lana Aziz, sekreterare
Jenny Wu, ekonomiansvarig
Maja Naser, medlemsansvarig
Kevin Shahi, ledamot