Läs information från CSN om studiestödet med anledning av coronaviruset

Studerandeföreningens styrelse 2020.

Som tandläkarstuderande och medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap i Studerandeföreningen ger dig ett viktigt nätverk och chans att hänga med samt påverka frågor som är viktiga för alla tandläkare och tandläkarstudenter.

Som medlem i Studerandeföreningen blir du automatiskt medlem i den organisation som bevakar allt som rör tandläkarens yrkesroll i Sverige – Sveriges Tandläkarförbund.

Studerandeföreningens ordförande deltar som adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och i förbundets olika arbetsgrupper och är nyckeln mellan förbundet och studerandeföreningen.

Studerandeföreningen har som ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen, samt:

  • är en kommunikationsbrygga mellan tandläkarstudenter och Tandläkarförbundet
  • arbetar för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet på samtliga lärosäten i Sverige
  • bevakar och arbetar för att förbättra studieförhållanden (t.ex. vaccinationer, OPG-körkort)
  • arbetar för att uppdatera tandläkarstudenterna inom relevanta områden
  • arbetar för att bistå svenska tandläkarstudenter i utlandet med information om framtida yrkeskarriär i Sverige

I Studerandeföreningens policydokument kan du läsa om hur vi vill att grundutbildningen på tandläkarprogrammet i Sverige ska vara. Vi skriver bland annat om utbildningens utformning, dimensionering av antalet utbildningsplatser, undervisnings- och arbetsmiljö och etiska frågor. Syftet är att kunna använda policydokumentet samt åsikter från våra medlemmar för att påverka i frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.

I fokus 2020

Vid Studerandeföreningens kick off i början av året bestämdes att föreningen under året ska fokusera på:

  • Inspiration 
  • Hållbarhet
  • Kommunikation 

Mer konkret hur arbetet med frågorna ska utformas behandlas av den centrala styrelsen och går att finna i verksamhetsplanen som kommer i slutet av mars.

Vill du gå med i Studerandeföreningen?

Läs mer och anmäl dig som medlem i Studerandeföreningen

Vill du engagera dig?

Är du en person som gillar att engagera dig? Kanske vill du påverka din situation som blivande tandläkare eller skaffa dig ett nätverk bland tandläkare som är värdefullt för framtiden? Lokalföreningarna vid de fyra tandläkarhögskolorna blir glada över ditt engagemang. Kontakta din lokalavdelning om du vill arbeta aktivt. Du är även viktig för oss gällande olika frågor. Vi vill veta din åsikt om oss och vad du vill att vi skall arbeta extra med. Tveka inte att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

Organisation

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen arbetar nationellt och har till uppgift att aktivt driva aktuella frågor gentemot Tandläkarförbundet, de olika tandläkarhögskolorna och mot studenterna. Styrelsen består av ordförande och de personer som är ordförande i de fyra lokalföreningarna.

Ordförande är adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och representerar där studenterna. Som ordförande är man delaktig i förbundets arbete, bland annat med grund- och fortbildningsfrågor.

Kontakta gärna oss med dina synpunkter och idéer.

Elias Mansury, centralordförande

Lokala styrelser

Lokala styrelser arbetar lokalt med medlemsrekrytering och medlemsservice samt förmedlar information mellan centralstyrelsen och medlemmarna. De lokala styrelserna arbetar för att hålla medlemmarna uppdaterade inom aktuella områden och frågor inom Tandläkarförbundet. De ordnar också trevligheter som temakvällar, sittningar och föreläsningar.

Östra Studerandeföreningen (Stockholm)

Josef Karalli, ordförande
Sandra Uhlin
Mehrgan Hatefi
Joy Joo
Siang Zathang
Nickolas Khorasani

Västra studerandeföreningen (Göteborg)

Suhaib Hurani, ordförande
Viktoria Rethy
Sana Rauf
Sherin Passachin
Farah Sahar

Södra studerandeföreningen (Malmö)

Emelie Grip, ordförande
Emma Lingtell
Scott Nordh
Lisa Wallman
Amanda Andersson
Alise Austruma

Norra studerandeföreningen (Umeå)

Sahar Amin, ordförande
Ashuriina Al-Nazary
Bahar A.Nia
Sham Alatwan
Raya Msoty
Nejlika Khajeh Amid