Tandvårdens material och metoder

Tandläkaren har i kraft av sin legitimation ansvar för valet av dentala material och metoder. Tandläkarförbundet verkar för att dentala material och metoder på marknaden ska vara kliniskt prövade och utvärderade och att det ska finnas en fungerande rapportering av biverkningar och avvikelser, för att kunna återföra kunskapen till tandvården.

Policy för material, produkter och metoder