Här har vi samlat information och länkar till dig som är nyfiken på att lära dig mer om tandhälsa. För aktuell information och medicinska råd gällande dina tänder och tandhälsa se nedan länkar till 1177 Vårdguiden. I högerkanten hittar du även mer information, t.ex. om hur du för fram patientklagomål eller vad Tandläkarförbundets symbol på munvårdsprodukter står för.

Tandhälsa och allmän hälsa

1177 Vårdguiden – aktuella råd och tips för god tandhälsa

1177 Vårdguiden om sjukdomar och besvär i mun och tänder

Livsmedelsverkets kostråd

Folktandvården

Tandläkartidningens vetenskapliga artiklar

Patientklagomål

Sveriges Tandläkarförbund är inte den instans som kan hjälpa patienter som har klagomål på tandvården. Förbundet är en professionsorganisation för tandläkare och agerar inte i patientärenden.

Om du inte är nöjd med vården eller tandvården, se Socialstyrelsens information om patientklagomål.