Forskning

Sveriges Tandläkarförbund jobbar ständigt för att föra upp odontologisk forskning på den politiska agendan och är på olika sätt engagerat i den odontologiska forskningen.

Tandläkarförbundet anser bland annat att infrastrukturen och basresurserna för odontologisk forskning bör stärkas och att varje akademiskt område bör garanteras en basresurs. Likaså bör arbetet mellan de odontologiska fakulteterna/institutionerna och landstingen utvecklas och stärkas.

Policy om odontologisk forskning