Tur att du är tandläkare

Ibland händer oförutsedda saker i livet. Det kan vara ekonomiska kriser av olika slag, sjukdom eller en akut livssituation. Som tandläkare och medlem i Sveriges Tandläkarförbund har du en alldeles unik möjlighet att då söka ekonomiskt stöd från Kamrathjälpen.

Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp är en stiftelse som startades redan under andra världskriget för att stödja anhöriga till tandläkarkollegor som blev inkallade i militär beredskap. Stiftelsen är fullt verksam än i dag och har som ändamål ”att i första hand lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj, som oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål.” Och ”i andra hand lämna understöd till långvarigt arbetslös tandläkare för dennes omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös tandläkare för dennes deltagande i efterutbildning i syfte att upprätthålla yrkeskunskaperna.”
Kamrathjälpens tredje ändamål är att: ”i tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande tandläkarstuderande.” Ansökningarna tas emot och handläggs av Pia Kollin på Tandläkarförbundets kansli, besluten fattas alltid av styrelsen. Några andra personer än dessa och revisorerna ser inte ansökningarna.

Här har du två personers berättelser kring varför de sökte stöd från Kamrathjälpen, namnen är fingerade:


Kamrathjälpen räddade sommaren för Maria och barnen

Maria hade nyligen avslutat sina tandläkarstudier. De tre barnen var mellan 10 och 14 år gamla. Hon skulle precis överta en privatpraktik från ett äldre tandläkarpar som skulle sälja. Vad som verkade vara en ordnad tillvaro och en familj i balans visade sig snart inte alls vara det.

‑ Problemen började när det stod klart för mig att tandläkarpraktiken som jag delvis hade tagit över inte hade det patientunderlag som utlovats. Jag tvekade med att gå igenom med resterande del av affären, men då blev de tidigare ägarna hotfulla och ifrågasatte mig på flera sätt. Hon arbetade mer är heltid för att få praktiken att fungera, samtidigt som problemen med de tidigare klinikägarna och problem med psykiskt sjuk man bara växte. Hennes situation blev mer och mer ohållbar, men hon bet ihop och arbetade ännu hårdare. Samtidigt genomgick hon en svår separation från sin man som utmynnande i en långdragen vårdnadstvist.

Hösten 2011 blev det för mycket för Maria och hon började må mycket dåligt. En kollega lyckades få henne att söka företagshälsovården. De ville sjukskriva henne på heltid men hon kunde inte gå med på det, utan medgav sjukskrivning på halvtid. Hon upplevde det som en dödsdom att bli sjukskriven. Hon var allvarligt deprimerad.
Efter ett tips från en kollega i Praktikertjänsts Tandläkarförening tog hon kontakt med Kamrathjälpen och berättade om sin situation.

Vid en första kontakt med Kamrathjälpens handläggare Pia Kollin uppmanades hon att skicka in sjukintyg med mera för att styrka sina uppgifter. En kort tid därefter nåddes hon av det glädjande beskedet att Kamrathjälpen kunde kompensera henne för inkomstbortfallet hon hade i och med sjukskrivningen.
– Kamrathjälpen räddade den sommaren för mig och barnen! Vi kunde äta vanlig mat och gå och bowla eller gå på bio ibland. Det kändes som ett lyxliv i jämförelse med hur jag hade haft det en lång tid, säger hon.

På hösten 2012 försökte hon komma igång och jobba igen och fortsatte samtidigt att gå i samtal. I november var hon tillbaka som tandläkare på heltid.

– Jag kan fortfarande känna av symptomen på utmattning, som hjärntrötthet ibland, men nu har jag verktyg för att hantera symptomen. Men effektivitet och snabbhet är det som belönas i tandvården och jag var väldigt präglad av tandläkare jag jobbade med på mina första jobb. Det kan vara svårt att acceptera att knepigare fall tar längre tid. Man känner sig lätt som en dålig tandläkare.

Hon råder dig som mår dåligt att erkänna problemet och ta hjälp. Det kan vara svårt för högpresterande perfektionister, men sök hjälp ändå!
– Prata i varje fall med Kamrathjälpen, avslutar hon.

Emma kunde avsluta sin tandläkarutbildning

2013 var Emmas sparpengar helt slut. Hon hade studerat i sex år och hade flera terminer kvar på tandläkarutbildningen i Umeå. Som 32-åring vill hon inte vända sig till sina föräldrar och be om ekonomiskt stöd utan gjorde allt hon kunde för att klara sig själv.

– Jag var utbildad tandtekniker och jobbade som det i två år. Ganska snart förstod jag att det var tandläkare jag ville bli och påbörjade då tandläkarutbildningen i Cluj-Napoca i Rumänien. När utbildningen på engelska efter halva studietiden gick över på rumänska blev hon och flera andra svenska studenter tvungna att hitta nya utbildningsplatser i andra länder. Emma hade tur och fick en plats i Umeå men var tvungen att gå om tre terminer av utbildningen.

– Det var på Tandläkarhögskolan i Umeå jag fick höra om Kamrathjälpen. Jag fick inte längre några studiemedel från CSN då jag hade utnyttjat de sex år man kan få, och mina egna besparingar var helt slut. Jag tog kontakt med Kamrathjälpen för att höra om jag var kvalificerad att söka och fick besked direkt om att jag var det. Det var en sådan lättnad att höra, berättar hon.

Emma fick snart besked om att hon från Kamrathjälpen beviljats medel på CSN-nivå för de sista två terminerna på tandläkarutbildningen. Ett krav var dock att hon skulle vara helt klar med alla delar i utbildningen fram till och med termin åtta.

På frågan vad hon skulle råda personer till som tvekar att söka hjälp hos Kamrathjälpen svarar Emma:
– Det finns ingen anledning att tveka att ta kontakt med Kamrathjälpen. Styrelsen gör en individuell bedömning av varje ansökan som kommer in. Jag rekommenderar alla som är i en knivig situation som ger ekonomiska problem att i varje fall kontakta Kamrathjälpen.

Fakta Kamrathjälpen

Vad kan man få hjälp med?
Kamrathjälpen hjälper tandläkare och tandläkarstudenter som fått problem med sin ekonomi. Det kan gälla ekonomisk kris, akuta livssituationer, egen eller anhörigas sjukdom som påverkar ekonomin.

Hur går det till?
Du gör en individuell ansökan. Skicka ett vanligt brev och redogör för omständigheterna tillsammans med en kopia på den senaste självdeklarationen för dig själv och make/maka. Ansökan tas emot och handläggs av Pia Kollin. Beslut fattas alltid av styrelsen. Alla ansökningar behandlas under sekretess. Utöver Pia Kollin är det bara styrelse och revisorer som tar del av dem.

Hallå där, Pia Kollin!

Handläggare av ansökningar till Kamrathjälpen, Sveriges Tandläkarförbund

Varför valde du detta jobb?
– För att jag brinner för att hjälpa och stötta andra och Kamrathjälpen är ju en fantastisk förmån att få jobba med – unik stiftelse med möjlighet att verkligen göra skillnad på ett bra sätt utan alltför mycket byråkrati, istället som en riktig kamrat.

Hur är en dag på jobbet för dig?
– Ansökningarna kommer vanligen via mail så jag behöver läsa mailen ordentligt och titta på de underlag som personer skickar med. Sedan behöver det ofta kompletteras med information så det kan bli ett telefonsamtal eller mailsvar.

– Jag behöver lyssna och vara receptiv till personers behov och önskemål, för att se vad som är möjligt att tillgodose via stiftelsen. En viktig del är att ha koll på stiftelsens kapital, därför har jag även tät kontakt med vår kapitalförvaltare. Kamrathjälpens styrelse sammanträder 4 gånger per år och däremellan har jag och ordföranden kontakt för att fatta beslut om ansökningar.

Hur många ansökningar har Kamrathjälpen per år?
– Mellan 60 – 80 ansökningar kommer in per år. Av dem får ca 50 personer medel från stiftelsen. En person kan ha flera ärenden på ett år.

Vad är det vanligaste problemet som gör att man söker stöd hos Kamrathjälpen?
– Ansökningar från studenter som inte längre får CSN har ökat stadigt de senast åren och utgör ungefär hälften av alla ärenden. Den näst vanligaste orsaken till att man söker Kamrathjälpen är sjukskrivning där man inte är överens med försäkringskassan eller där man som egen företagare inte varit adekvat försäkrad, vilket kan ställa till det i privatekonomin vid arbetslöshet. Även negativa spiraler kring skuldsättning förekommer, idag är det lätt med sms-lån och dylika krediter. Därför är det så viktigt att se till att man är rätt försäkrad, har en buffert och tänker efter innan man skaffar sig lån.

Hur gör man en ansökan?
– Enklast är att maila en beskrivning av din livssituation, hur du hamnat där och hur den ekonomiska situationen ser ut. Skicka även med relevanta underlag – så tar jag det därifrån. Varmt välkommen med din ansökan!

Bild på Pia Kollin
Pia Kollin
Kamrathjälpen, kollegastöd, forskningsstipendier, utredare
08-666 15 45, 070-665 15 93
Skicka e-post