Om kursverksamheten

Foto av Shirin Naraghi. Kurserna måste ha lite fikapauser!

Kurserna presenteras i våra kurskataloger som kommer i mars och oktober samt här på hemsidan. Vi vänder oss till alla personalgrupper inom tandvården och erbjuder kompetensutveckling på många områden. Omkring 30 procent av kurserna vi anordnar varje termin är nya. Kurserna följer, och skräddarsys efter, utvecklingen inom tandvården, medan andra kurser är lika angelägna och aktuella termin efter termin.

Vi anordnar uppskattade teamkurser, där hela teamet involveras i en och samma kurs. Teamkurserna både stärker arbetsplatsens gemenskap och främjar kunskapsutveckling och ansvar. Vi anordnar även populära arbetskurser – hands on – som sker på hemma-kliniken eller i andra kliniska miljöer. Vi har även kursarrangemang i utlandet.

Kursverksamheten är uppdelad i tre kursnämnder: NordÖstra Kursnämnden, Västra Kursnämnden och Södra Kursnämnden. Genom dem kan vi tillgodose utbildningsbehovet i stora delar av landet.

Kursnämnderna har en unik lokal förankring och ett väl utvecklat nätverk. Ledamöterna består till största delen av verksamma tandläkare som arbetar med kursernas genomförande vid sidan av ordinarie arbeten i tandvården. Förutom kurser i alla odontologiska ämnesområden, finns också teamutveckling, bemötande, effektivisering, regelverken i tandvården m.m.

Att erbjuda professionellt anordnade kurser med hög kvalitet för all tandvårdspersonal syftar till att främja hela den svenska tandvården och patientsäkerheten

Alla i yrket ska ges möjligheten att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom livslång och regelbunden fortbildning. Fortbildning är ett steg på vägen till god och ständigt utvecklad vård.

Läs vårt kvalitetssäkringsdokument

Studentplatser
I januari och augusti utlyser vi ett antal studentplatser på några av kurserna som annonserats. Studenterbjudandet omfattar ca 10 platser per termin och de marknadsförs på kursverksamhetens facebooksida. Studenter som är medlemmar i Tandläkarförbundet får gå max en kurs per termin. Man behöver ha påbörjat termin sju för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Kursplatsen kostar 500 kr, men vi tar ut ytterligare en avgift om 500 kr om man anmält sig men inte dyker upp till kursen.
Tandläkare från tredje land som ännu inte har svensk legitimation och är medlem i Studerandeföreningen har tillträde till studenterbjudandet, men kan också gå kurser till fullt pris. Våra kurser hålls i nästan alla fall på svenska.

Fortbildningsrådet
Kursverksamheten samordnas i fortbildningsrådet som har 4 möten varje år. Fortbildningsrådet består av ordförande Patricia de Palma, Södras Stefan Adregård och Claes Virdeborn, Västras Birgitta Petersen och Bengt Friman samt NordÖstra Kursnämndens Peter Troberg och Svante Lindqvist. Fortbildningsrådet utvecklar, utvärderar och beslutar om kursverksamheten, samt har samordningsansvar och ekonomiansvar inför förbundsstyrelse och Förbundsmötet, Tandläkarförbundets beslutandeorgan.

Kursadministration och ekonomi sköts från kansliet. Har du frågor kontakta oss

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.