Svenska Tandläkare-Sällskapet

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsen förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier, främjar odontologisk fortbildning, arrangerar den årliga Odontologiska Riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material.

Styrelse

Per Vult von Steyern, ordförande
John Bratel, vice ordförande
Hans Sandberg
, ordförande Riksstämmenämnden
Agneta Marcusson, ordförande Stipendienämnden
Maria von Beetzen, ledamot

Tandläkare-Sällskapets nämnder

Riksstämmenämnden

Nämnden anordnar årligen den Odontologiska Riksstämman. Det gör man tillsammans med Tandläkare-Sällskapets styrelse och med odontologiska specialist- och ämnesföreningar.

Hans Sandberg, ordförande
Andreas Cederlund
Pernilla Larsson Gran

Stipendienämnden

Nämnden fördelar tillgängliga medel ur Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Det slutliga beslutet fattas av Tandläkare-Sällskapets styrelse. Pristagare och stipendiater presenteras i Tandläkartidningen och i samband med Riksstämmans öppnande.

Agneta Marcusson, ordförande
Lars Bondemark
Kåre Buhlin
Pernilla Lif Holgersson
Göran Kjellner

Museinämnden

Svenska Tandläkare-Sällskapet fick sina första föremål redan när Sällskapet bildades 1860. Sedan dess har medlemmar och andra fortsatt att donera äldre och unika föremål. Det är nu en av Europas förnämligaste samlingar i sitt slag omfattande c:a 8000 föremål. Museet ligger i Kista utanför Stockholm.

Svenska Tandläkare-Sällskapets boksamling omfattar c:a 2000 volymer. De mest värdefulla är deponerade i Karolinska Institutets Hagströmerbibliotek. Därutöver finns porträtt, fotografier, föremålskataloger, matriklar, tidskrifter, särtryck, avhandlingar och läroböcker från olika epoker.

Kontakta oss gärna för visningar, donationer eller för bistånd i odontologihistoriska frågor: museum@tandlakarforbundet.se

Louise Ericson, ordförande
070-6875060

Ingvar Alba
070-7433953

Håkan Gustafsson
070-7590514

Arbetsgruppen

Lars Frithiof, Sigurd Dannewitz, Herbert Zacharias, Dag Wallerstedt, Ingvar Alba, Nils Andersson, Håkan Gustafsson, Tore Bergman, Per-Ove Nyqvist, Louise Ericson, Anders Pemer, Louise Langenborg Särne och Rolf Särne.

Museet

Öppet endast efter överenskommelse, museum@tandlakarforbundet.se

Odontologiskt historiska föremål

Med hjälp av filmaren Mikael Agaton dokumenterades häromåret en bråkdel av föremålen i ett antal småfilmer som du hittar på vår Youtube-kanal.

Välj fliken Spellistor för att få en slinga med samtliga filmer – eller välj fritt bland de filmer vi lagt upp.

Läs mer om Svenska Tandläkare-Sällskapets historia