Svenska Tandläkare-Sällskapet

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsen förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier, främjar odontologisk fortbildning, arrangerar den årliga Odontologiska Riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material.

Kontaktuppgifter till Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse

Tandläkare-Sällskapets nämnder

Riksstämmenämnden

Nämnden anordnar årligen den Odontologiska Riksstämman. Det gör man tillsammans med Tandläkare-Sällskapets styrelse och med de odontologiska specialist- och ämnesföreningarna.

Kontaktuppgifter till Riksstämmenämnden

Stipendienämnden

Nämnden fördelar tillgängliga medel ur Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Det slutliga beslutet fattas av Tandläkare-Sällskapets styrelse. Pristagare och stipendiater presenteras i Tandläkartidningen och i samband med Riksstämmans öppnande.

Kontaktuppgifter till Stipendienämnden

Museinämnden

Svenska Tandläkare-Sällskapet fick sina första föremål redan när Sällskapet bildades 1860. Sedan dess har medlemmar och andra fortsatt att donera äldre och unika föremål. Det är nu en av Europas förnämligaste samlingar i sitt slag omfattande c:a 8000 föremål. Museet ligger i Kista utanför Stockholm.

Svenska Tandläkare-Sällskapets boksamling omfattar c:a 2000 volymer. De mest värdefulla är deponerade i Karolinska Institutets Hagströmerbibliotek. Därutöver finns porträtt, fotografier, föremålskataloger, matriklar, tidskrifter, särtryck, avhandlingar och läroböcker från olika epoker.

Kontakta oss gärna för visningar, donationer eller för bistånd i odontologihistoriska frågor: museum@tandlakarforbundet.se

Kontaktuppgifter till Museinämnden

Arbetsgruppen

Lars Frithiof, Herbert Zacharias, Dag Wallerstedt, Ingvar Alba, Håkan Gustafsson, Tore Bergman, Per-Ove Nyqvist, Louise Ericson, Anders Pemer och Ingemar Lofjord.

Museet

Öppet endast efter överenskommelse, museum@tandlakarforbundet.se

Odontologiskt historiska föremål

Med hjälp av filmaren Mikael Agaton dokumenterades häromåret en bråkdel av föremålen i ett antal småfilmer som du hittar på vår Youtube-kanal.

Välj fliken Spellistor för att få en slinga med samtliga filmer – eller välj fritt bland de filmer vi lagt upp.

Läs mer om
Svenska Tandläkare-Sällskapets historia