Riksstämman 2020

Hållbar tandvård
Vi står upp för tandvården i krisen

Riksstämman blir digital 2020

Covid-19 har gett oss en utmaning som vi antagit. Mötesplatsen blir i år en minst lika viktig digital plats - med ett fysiskt nav i Göteborg - för att fortsätta vårt uppdrag att sprida kunskap till tandvården. Svenska Tandläkare-Sällskapet välkomnar dig till en digital Odontologisk Riksstämma 2020. Program och anmälningsinfo presenteras efter sommaren.

Läs mer

Nordens största dentalutställning pausar

Swedental ställs in 2020

Det är nu beslutat att under rådande mötesrestriktioner ställa in årets dentalutställning Swedental, medan Riksstämmans vetenskapliga program körs digitalt i kondenserad form. Odontologisk Riksstämma & Swedental i sin kompletta mötesform återkommer igen som planerat den 17-19 november 2021 i Stockholm och den 16-18 november 2022 i Göteborg.

Anmäl din forskningsrapport!

Visa upp ditt forskningsprojekt

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige. Såväl stora som små projekt, av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär, kan presenteras med en rapport på årets Riksstämma. Mer information om hur rapporterna presenteras i den digitala Riksstämman kommer under hösten.

Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar

Under en föreläsning inspelad på Odontologisk Riksstämma 2019 presenterar professor Tord Berglundh hur den nya klassificeringen kommer att förenkla arbetet i tandvården och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter.

Kariesfritt eller färdigexkaverat?

Aktuell vetenskap avseende behandling av kariesskador och speciellt djupa kariesskador presenteras. Hur mycket kariespåverkad vävnad bör avlägsnas vid ”normaldjupa” och ”grunda” kariesskador? Vilket vetenskapligt stöd finns för ”stegvis exkavering” eller att lämna karierad vävnad kvar närmast pulpan. Anders Hedenbjörk Lager, Georgios Tsilingaridis och Frode Staxrud diskuterar ämnet under en av föreläsningarna som ingick i Riksstämmans omfattande program 2019.

Parodontit och diabetes – det du bör veta om orsak och verkan

Både diabetes och parodontit är folksjukdomar. Intresset för sambandet mellan dessa sjukdomar är stort. Under denna föreläsning presenteras aktuell forskning som visar att tidigare oupptäckta glukosstörningar, både diabetes och prediabetes, är en viktig riskfaktor för både allvarlig parodontit och hjärtinfarkt. Anna Norhammar, Claes-Göran Östenson, Kåre Buhlin och Henrik M. Jansson talar om ämnet under en föreläsning inspelad på Odontologisk Riksstämma 2019.

 

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.