Aktuellt

Vi lyfter egna frågor inom Sveriges Tandläkarförbund. Vi vill avveckla riksföreningarna och istället ha direktmedlemskap i Tandläkarförbundet. Vi vill ha en transparent verksamhet, så att våra medlemmar vet vad vi gör och vilka frågor styrelsen hanterar. Och vi arbetar för att Sveriges Tandläkarförbund ska vara en tydlig röst i det offentliga samhället – särskilt i frågor som berör oss privattandläkare.

Nyheter om TEV