TEV lämnar svar till: Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvården och tandvården

Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvården och tandvården bjöd i februari in berörda professionsförbund, fackförbund och vissa yrkesorganisationer att svara på ett antal frågor med utgångspunkt i utredningens direktiv (Dir. 2023:148).

Vi svarade bland annat att vi anser att det finns kontinuerlig fortbildning, men vi tycker inte att tandläkarna erbjuds tillräckliga möjlighet att gå den fortbildning som finns tillgänglig.

Vi anser att möjligheten för tandläkare att gå fortbildning ska förbättras. För oss är de stora frågorna ifall fortbildningen ska vara reglerad och/eller obligatorisk och vad minimikravet för fortbildning ska vara. Vi ser att det finns för- och nackdelar med olika system.

Vår uppfattning är att de allra flesta tandläkare har ett stort intresse för fortbildning och vill fortbilda sig. Den stora utmaningen är hur vi når den grupp tandläkare som aldrig eller nästan aldrig genomgår fortbildning.

Utredaren Harriet Wallberg har bjudit in förbundet till ett uppföljningsmöte med anledningen av svaren på frågeformuläret. Jeanette och Chaim kommer att företräda förbundet på det mötet den 11 mars. Utredaren har även kontaktat Jonas Nordvall för att boka in ett möte under mars för att få information om förbundets kursverksamhet.

Utredningen om helt/delvis statlig styrning
Vi har bjudit in Kristina Taylor som är ordförande för Psykologförbundet och representant för Sacoförbunden i utredningen om helt eller delvis statlig styrning där tandvården ska tas i beaktande för ett möte. Vi är mycket intresserade av att höra vad som sägs och inte sägs om tandvården i utredningen än så länge. Vi är såklart också nyfikna på centrala tankegångar och frågeställningar i utredningen. Vårdsansvarskommitténs möten sker den 5 och 7 mars och vi kommer att träffa Kristina efter det.

Läs också