Autogirobetalning av medlemsavgiften

Välkommen att ansluta dig till autogirobetalning för din medlemsavgift till TEV!

Inga pengar dras från ditt konto förrän på halvårsfakturornas förfallodatum.

Så här ansluter du dig:

  1. Logga in i din internetbank.
  2. Sök upp funktionen för anmälan till autogiro. (Sökvägarna för detta ser olika ut i olika Internetbanker.)
  3. Sök upp Tandläkare-Egen Verksamhet, under funktionen Betalning. (Sökvägarna för detta ser olika ut i olika Internetbanker.)
  4. Ange ditt medlemsnummer under rubriken “Betalarnummer” och Speciell information”.
  5. Medlemsnumret hittar du på din senaste faktura. Du kan också fråga oss om ditt medlemsnummer på info.tev@stlf.se eller 08-121 513 34. Bekräfta och godkänn din anmälan om autogiro.
  6. OBSERVERA att du tyvärr inte kan betala en innevarande faktura med autogiro. Den måste betalas manuellt. Däremot innebär din anslutning till autogiro att alla kommande fakturor kommer att betalas automatiskt vid förfallodagen.

Exempel på autogiroanmälan i internetbanken: