Dataskyddspolicy – Så hanterar vi dina personuppgifter

Så hanterar Tandläkare Egen verksamhet dina personuppgifter

För att kunna kommunicera med dig som medlem och ge dig tillgång till dina medlemsförmåner och kursverksamhet behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för medlemmar.

Vi har tecknade avtal med personuppgiftsbiträden för att kunna fullfölja åtaganden mot dig som medlem:

Föreningshuset SEDAB, Tjänstetandläkarna (TT), Sveriges Tandläkarförbund, Studerandeföreningen samt Riksföreningen för utbildning, forskning och specialisttandvård (SOL) medlemmar.

Genom att behandling av dina personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra ett avtal, accepterar du Tandläkarförbundets dataskyddspolicy samt godkänner att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du använder våra tjänster lämnar du ut personuppgifter till oss. Det är följande personuppgifter:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • Klinik eller hem-Leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ditt personnummer

Indirekt identifierande information

 • Din arbetsplats
 • Ditt fackliga tillhörighet
 • Din befattning

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Bokar en kurs
 • Genom medlemskap i TT, SOL, TEV samt Studerandeföreningen
 • När du bokar en annons i Tandläkartidningen.
 • När du startar en prenumeration på Tandläkartidningen .

Vi kan också få ytterligare information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig använder dina personuppgifter för att:

 1. Ge dig tillgång till dina medlemsförmåner, skicka diplom efter genomförd utbildning samt för att informera om uppdateringar och nyheter.
 2. Ge dig tillgång till ”Min sida”.
 3. Ge dig tillgång till kurshistorik samt möjlighet att skriva ut CV.
 4. Skicka kursinformation, kursutvärdering etc i samband med en kurs du deltar i.
 5. Distribuera Skicka fakturor för kursavgift.
 6. Ge dig tillgång till dina medlemsförmåner ”Faktabanken”, Kunskap & kvalitet och patientsäkerhetsportalen samt för att skicka nyhetsbrev, omvärldsbevakning och marknadsföra våra tjänster och förmåner.
 7. För att berätta om våra tjänster och erbjudanden.
 8. Skicka nyhetsbrev, omvärldsbevakning som är en del av medlemsförmånen och marknadsföring av våra tjänster och förmåner.
 9. Skicka ut Tandläkartidningen och ge dig tillgång till låsta artiklar och e-tidningen på www.tandlakartidningen.se.

Om du inte vill ha den här sortens information från oss eller tillgång till dessa tjänster kan du kontakta oss på kansli@tandlakarforbundet.se.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra personuppgiftsbiträden och leverantörer, för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

 • Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.
 • Rätt till rättelse
 • Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig. Medlem korrigerar hos sin riksförening
 • Rätt att bli raderad
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.
 • Rätt att begära begränsning
 • Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet
 • Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
 • Rätt att inge klagomål
 • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss

Vi har ett dataskyddsombud genom vår tillhörighet i Sacofederationen . Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta dataskyddsombudet dataskydd@saco.se