Om Sveriges Tandläkarförbund

Som medlem i TEV blir du medlem i Tandläkarförbundet

Sveriges Tandläkarförbund är alla tandläkares gemensamma yrkesorganisation. Vi driver odontologiska professionsfrågor, både inom tandläkarkåren och i relationen till myndigheter och tandvården. Vi arbetar också med munhälsofrågor för den breda allmänheten. För att vi ska kunna fortsätta vara ett starkt Tandläkarförbund är det viktigt att alla tandläkare är med. Kom med du också!

Grunden till det som idag heter Sveriges Tandläkarförbund är föreningen Tandläkare-Sällskapet i Stockholm, som sju privattandläkare startade 1860. De ville få till en ”ordning för Tandläkarekonstens utövning”. Syftet var att meddela varandra nya rön och gemensamt införskaffa tidskrifter rörande tandläkaryrket från andra länder i syfte att höja kunskapsnivån inom tandläkarkåren. Denna förening blev grundstenen till Sveriges Tandläkarförbund, och man kan konstatera att samma mål som man hade 1860 fortfarande är aktuella idag.

Tandläkarförbundets uppgift är att tillvarata och utveckla medlemmarnas professionella intressen. Det görs i nära samarbete med förbundets riksföreningar. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna. En viktig uppgift är att representera de svenska tandläkarna internationellt. Förbundet har ca 7000 enskilda medlemmar och fyra medlemsorganisationer: Tandläkare – Egen Verksamhet, Tjänstetandläkarna, Sveriges Odontologiska Lärare och Studerandeföreningen. Läs mer om Sveriges Tandläkarförbund.

Bli medlem du också

Det är enkelt att bli medlem i TEV och Sveriges Tandläkarförbund.

Maila till info.tev@stlf.se eller anmäl dig via webbformuläret här.

Varmt välkommen till TEV och Sveriges Tandläkarförbund!