TEV har formulerat ståndpunkter inför samtal med Folktandvårdsföreningen

Peter Schulz har under våren drivit debatten om att ”Förstatligande inte lösningen på tandvårdens problem”

Vi konstaterade att många privata tandläkare vill ta emot barnpatienter med att ersättningsnivåerna är för låga och för statiska för att vårdgivare som inte kan skapa stordriftsfördelar ska kunna få verksamheten att gå ihop. Det olyckligt för hela professionen med en så stor och viktig del av verksamheten som är underfinansierad.

Tandläkarförbundets fokuserar på vikten av höjda och differentierade ersättningar för barn utifrån behoven. Det är märkliga röster som höjs från Folktandvårdens företrädare som å ena sidan ser en negativ utveckling med en, enligt dom, alltmer uppdelad tandvårdssektor och samtidigt så har retoriken ett högt tonläge som ställer oss privata tandläkare mot gruppen anställda tandläkare utan djupare nyans.

TEV har getts möjlighet att formulera ståndpunkter inför samtal med Folktandvårdsföreningen och förbundets replik i Tandläkartidningen som undertecknades av Peter Schulz vice ordförande Sveriges Tandläkarförbund och TEV samt Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund Våra synpunkter har tagits väl hand om och det känns positivt att det finns en stor samsyn i förbundsstyrelsen om såväl strategival som innehåll i politikarbete.

Läs debattartikeln här

Läs också