Förbundet driver dialog med riksdagspartierna

Tandläkarförbundet har under våren träffat Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samtliga riksdagspartier har fått frågan om en dialog. Under träffarna har en av de viktigaste punkterna varit att diskutera skrivningarna som finns i de flesta partiprogrammen om att införa ett system som liknar högkostnadsskyddet, alternativet låta tandvården ingå i hälso- och sjukvårdens befintliga ersättningssystem.

Förbundet har fokuserat på att belysa vikten av fri prissättning, fri etableringsrätt och kostnadstäckning varpå en sådan reform skulle vara enormt kostsam.

– Vi har även pratat om vikten av en tandvård som består av såväl offentliga som privata vårdgivare, säger  Chaim Zlotnik Tandläkarförbundets ordförande. Kompetensförsörjningen på lärosätena och tillgången till tandvård för befolkningen är en fråga som vi också diskuterat.

Inget parti har sagt sig vara emot privata aktörer när det gäller tandvård trots att man inom andra sektorer vill stoppa vinster i välfärden.

Läs också