TEV:s årsmöte resulterar i ny styrelseordning

Under årets årsmöte togs ett ovanligt beslut, ingen ny ordförande valdes. Istället har vi i styrelsen beslutat att gemensamt leda föreningen under det kommande året, åtminstone fram till nästa årsmöte.

På bilden från vänster bakre raden: Stefan Adregård, Henrik Werner, Maria von Beetzen Nedre raden: Peter Schulz, Helena Håkansson Forthmeijer, Nathalie Wåhlin, Carin Östholm-Silber och Magnus Steen

Vår nuvarande ordföranden Patrik Andrén, har innehaft ordförandeposten sedan 2020, valde att inte ställa upp för omval. Istället beslutade vi i styrelsen att dela på ordförandens ansvarsområden. Peter Schulz, vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och styrelseledamot i TEV, förklarade att de vi har som avsikt att kontinuerligt organisera oss själva i år.

Under årsmötet lyfte vi den ökande svårigheten att engagera medlemmar och det minskande medlemsantalet inom föreningen. TEV har nu cirka idag ca 1 100 medlemmar, jämfört med omkring 1 600 för tio år sedan. Ordförande Patrik Andrén lyfte att intresset för föreningsverksamhet minskar generellt i samhället och inte enbart inom TEV.

För att undvika situationer där det inte finns tillräckligt med närvarande medlemmar under årsmötet och för att göra mötet beslutsmässigt samt att minska trycket på styrelsen beslutades det att ta bort kravet på ett minimiantal närvarande medlemmar under årsmötet. Detta beslut stöddes efter en diskussion, då man enades om att det var det bästa alternativet av de möjliga.

Beslutet att inte välja en ny ordförande baserades huvudsakligen på bristen på någon som var villig att ta på sig ordförandeposten. Styrelsens förhoppning är att fördela ansvaret för att driva föreningen över hela styrelsen och därigenom göra det mer attraktivt för medlemmar att engagera sig.

Även valet av en ny ledamot i valberedningen sköts upp då ingen anmälde sig för positionen.

Vår avgående ordföranden Patrik Andrén har också nyligen övergått från att vara “tandläkare i egen verksamhet” till att vara anställd, enligt våra stadgar, efter att ha sålt sin klinik till en större tandvårdskedja. Han kommer dock fortfarande att vara en del av styrelsen fram till Sveriges Tandläkarförbund förbundsstämma 2024.

Vi välkomnar även två nya ledamöter till styrelsen Henrik Werner och Karin Hjalmarsson samt att vi även får en ny internrevisor Carin Östholm-Silber.

Styrelsen ser fram emot ett nytt föreningsår!

Läs också