Förbundet fokuserar på att möta de största utmaningarna

Sveriges Tandläkarförbund har under senhösten 2022 och det första halvåret i år träffat regeringsrepresentanter och riksdagspartier för att få klarhet i deras planer för tandvården.

Ett syfte med mötena är att förmedla förbundets syn på hur kvaliteten i svensk tandvården kan bibehållas och förbättras. Förbundet lyft fram de största utmaningarna för svensk tandvård:

  1. Tillgängligheten – varje patient som drabbas av väntetider på flera år är en för mycket.
  2. Att det redan nu är för få disputerade lärare på de odontologiska lärosätena och att det är svårt att rekrytera, vilket kan få stora effekter på utbildningens kvalitet.
  3. Ogenomtänkta politiska reformer där lösningarna riskerar att rasera de delar av tandvården som fungerar väl i dag.

De senaste åren har tandvården diskuterats mer än vanligt på den politiska arenan. Enligt Tidöavtalet ska en utredning tillsättas för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att efterlikna det som finns i övrig vård. Samtidigt kvarstår många frågetecken kring 2021 års statliga tandvårdsutredning, När behovet får styra, och vad som kommer att hända med de förslag som presenterades där. Sammanfattningsvis har möten innehållet värdefulla resonemang kring vikten av genomtänkta analyser av eventuella åtgärder och huruvida de skulle lösa de utmaningar som finns. I dom analyserna har samtliga politiska partier lovat att Tandläkarförbundet kommer att delta!

Läs också