Medlem

TEV- tandläkare egen verksamhet är riksföreningen för dig som är tandläkare och har egen verksamhet. Genom ditt medlemskap är du medlem i Sveriges Tandläkarförbund som är det samlande professionsförbundet för Sveriges tandläkare.

TEV företräder privata tandläkare i Tandläkarförbundets styrelse. TEV är ”biljetten till” Sveriges Tandläkarförbund och belyser viktiga förutsättningar för dig som är privatpraktiserande tandläkare.

Sveriges Tandläkarförbund är professionsförbundet som samlar Sveriges tandläkare till en mycket betydelsefull organisation för odontologiska frågor. Tandläkarförbundets ca. 7000 medlemmar utgörs av privatpraktiserande tandläkare, anställda tandläkare, odontologiska lärare och tandläkarstuderande vilket ger oss en viktig och tung röst i det politiska påverkansarbetet.

Vad gör Sveriges Tandläkarförbund och vad får du som medlem?

Politiskt påverkansarbete för att ge tandvården förutsättningar att bedriva en kvalitativ tandvård med patienten i centrum.

Sveriges Tandläkarförbund står för bl.a.

 • Kunskap och kvalitet i världsklass!
 • Fri prissättning, fri etableringsrätt och kostnadstäckning!
 • Involvering av professionen i det politiska beslutsfattandet!
 • Satsningar på odontologisk forskning och säkerställ kvaliteten på tandläkarutbildningarna!

Kursverksamheten erbjuder fortbildning för tandläkare och övriga i tandvårdsteamet där du som medlem har kraftig medlemsrabatt  https://tandlakarforbundet.se/kurser/

Tandläkartidningen (värde 2400kr/år)

Rabatt på biljetten till den årliga Odontologiska riksstämman som anornas av  Svenska Tandläkare-Sällskapet  (3200kr vid en 3 dagars biljett)

Du får också

 • Omvärldsbevakning
 • Digitala skriftserien Kunskap & kvalitet och Patientsäkerhetsportalen
 • Kamrathjälpen – ekonomiskt stöd vid kriser i livet
 • Samtalsstöd, kollega att tala med om problem som påverkar yrkesutövningen
 • Rätt att använda förbundets medlemsemblem – beställ här!
 • Billigare bolån genom SEB
 • Billigare bolån och andra förmåner i Danske Bank

Förutom att du är med och påverkar och är en del av svensk odontologi så kan du spara minst 3 600 kr per år via ditt medlemskap!

Var med och påverka vilka frågor som TEV ska driva! Vi ses på årsmötet.

Övriga riksföreningar

– Tjänstetandläkarna (TT) är en facklig organisation för anställda tandläkare, såväl offentliga som privata. www.tjanstetandlakarna.se

– Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård – SOL är en facklig intresseorganisation

-Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening samlar 80% procent av alla tandläkarstuderande i Sverige

Andra organisationer

– Almega-Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. https://www.vardforetagarna.se/kontakt/

-Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag. info@ptl.se