Årsmöte

Här hittar du årets och tidigare års handlingar. Vill du läsa protokollen från mötena så finns dem under fliken protokoll.

Årsmöte 2022

Kommer att genomföras 21-22 oktober 2022 i Göteborg. TEV’s styrelse välkomna er medlemmar till Riverton Hotel intill hamnen i Göteborg!

Från ett lyckat koncept föregående år så tar vi vidare möjligheten att utbilda oss i samband med ett årligt årsmöte. Årsmötesdagen kommer innehålla en heldag av föreläsningar med Daniel Nebel om Aktuell Parodontologi och Anders Jonsson och Lars Sjödin samt god mat! Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er medlemmar, tillsammans gör vi skillnad!

Boka in dig på eventet här!

Handlingarna 2022
Arbetsordning Valberedningen 2023
Arbetsordning styrelsen 2023
Arbetsordning revisorer 2023
Föredragningslista Årsmöte 2022
Mötesregler 2022
Årsredovisningen 2021
Attestinstruktion 2022
Proposition
Styrelsens förslag på medlemsavgift 2023
Valbrednings förslag 2022
TEV Budget 2023
TEV Verksamhetsplan 2023

Årsmöte 2021

Handlingar 2021
Arbetsordning valberedning 2021
Arbetsordning styrelsen 2021 
Arbetsordning revisor 2021
Föredragningslista Årsmöte TEV 2021
Mötesregler TEV 2021
Årsredovisning TEV 2021
Attestinstruktioner TEV 2021
Proposition 1
Proposition 2
Styrelsens förslag på medlemsavgift 2022
TEV Arvoden 2022
Valberedningens förslag TEV 2021
Verksamhetsplan 2022 TEV
TEV budget 2022

Årsmöte 2020

Handlingar

Kallelse till årsmöte TEV 2020
Årsmöte TEV 12 november 2020 Program
Föredragningslista årsmöte TEV 2020
Mötesregler
Verksamhetsberättelse 2019 TEV
Årsredovisning TEV 2019
Arbetsordning styrelsen 2020
Arbetsordning valberedningen 2020
Arbetsordning revisorerna 2020
Motion 1 2020
Motion om val till förtroendepost 20191004
Förslag till verksamhetsplan 2021
TEV budgetförslag 2021
Attestinstruktion
Valberedningens förslag 2020

Årsmöte 2019

Handlingar

Verksamhetsberättelse TEV 2018
TEV budgetförslag 20191009
Bilaga 7 Mötesregler
Bilaga 8 Föredragningslista årsmote 2019
Bilaga 10 Förslag arbetsordning styrelsen
Bilaga 11 Förslag arbetsordning valberedningen
Bilaga 12 Förslag arbetsordning revisorerna
Bilaga 14 Proposition 1 avseende stadgeändringar 2019
Bilaga 15 Förslag till verksamhetsplan 2020
Bilaga 17.2 Medlemsavgifter 2020
Bilaga 18 Attestinstruktion
Åresredovisning TEV 2018
Valberedningens forslag fortoendevalda vid arsmöte 14 nov 2019
Valberedningens forslag, arvoden, vid arsmöte 14 nov 2019
Motion om val till förtroendepost 20191004
Svar på motion 1

Årsmöte 2018

Handlingar

Attestinstruktion
Budgetförslag TEV 2019
Föredragningslista årsmöte 2018
Förslag arbetsordning revisorerna
Förslag arbetsordning styrelsen
Förslag arbetsordning valberedningen
Förslag ersättnig för förtroendevalda 2019
Förslag medlemsavgifter 2019
Kallelse TEV årsmöte 2018
Mötesregler
Proposition 1. avseende stadgeändringar
Valberedningensforslag 2018 
Verksamhetsplan 2019
Årsredovisning TEV 2017