Medlemsnytt december

Kära medlemmar!

Vi lägger en händelserik höst bakom oss och ser fram mot jul- och nyårshelgerna! Vi blickar tillbaka på den händelserika hösten och då vill vi ta tillfället i akt att reflektera över några av höjdpunkterna och angelägna frågor som har präglat TEV’s senaste aktiviteter. Er närvaro och engagemang har varit avgörande för vår framgång, och vi är tacksamma för det fortsatta stödet från varje medlem.

Låt oss gemensamt utforska och sammanfatta några av de mest betydelsefulla ögonblicken och diskussionerna från de senaste månaderna nedan.

Som ni ser så är det många aktuella frågor som berör oss såväl som våra patienter och det här är en tid där vi behöver vara med och förklara och ge djupare analyser som motvikt till enkla politiska lösningar som kan rasera mycket av det som fungerar väl i dag utan att lösa problemen. Så prata med kollegorna och säkerställ att de förstår värdet av att vara med och organisera sig så att vi tillsammans kan bli en ännu tydligare och starkare aktör i påverkansarbetet!

Vid årsskiftet avslutar jag mitt ordförandeskap men har fått fortsatt förtroende att företräda föreningen i Tandläkarförbundets styrelse fram till förbundsmötet den 17 maj. Jag vill med detta tacka för denna tid! Jag har stolt representerat våra medlemmar och arbetat för att alla tandläkare skall kunna samverka under ett gemensamt paraply som heter Sveriges Tandläkarförbund.

God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År

Läs också