fbpx

Pressmeddelande

Svar på en DN artikel

Från TEVs sida råder det inget tvivel om att kriminalitet och fusk inte ska finnas inom tandvården och att granskningar är välkommet.

Vi står bakom Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna svar på frågan!

Just nu pågår en debatt i media kring uppgifter om uppgifter som Dagens Nyheter publicerar i veckan där dom skriver att Försäkringskassan årligen betalar ut 300 miljoner kronor i felaktigt tandvårdsstöd. Organiserad brottslighet står för en stor del av bedrägerierna, men myndigheten saknar tillräckliga verktyg för att stoppa välfärdsmiljonerna från att hamna i de kriminellas fickor. Patienterna är oftast inte medvetna om att de utnyttjas för fusket. Från TEVs sida råder inget tvivel om att kriminalitet och fusk inte ska finnas inom tandvården och att granskningar är välkommet.

Det är glädjande men inte överraskande att vi inom tandvården har samma inställning till den lilla grupp som riskerar att skada anseende och förtroende för den stora grupp av tandläkare som har ett välförtjänt högt förtroende bland patienterna. Så här skriver Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna på sina hemsidor kring frågan. Kloka synpunkter som så klart även TEV ställer sig bakom. – Privattandläkarna anser att det är nödvändigt och bra att tandvården granskas och att myndigheterna agerar för att komma åt kriminell verksamhet. Det är viktigt att ett välfungerade tandvårdsstöd, som ger patienterna en tandvård i absolut världsklass, och som innehåller en låg andel felaktiga utbetalningar inte saboteras av kriminella aktörer.

Värt att poängtera är att Försäkringskassan vid tidigare granskningar har konstaterat att det förekommer en liten andel felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, i en kommentar till Dagens Nyheters granskning av tandvården.

Även Tjänstetandläkarnas är positiva till att Försäkringskassan kan utveckla sina system och arbetsmetoder så att medvetet missbruk av tandvårdssystemet kan beivras. Chaim Zlotnik som är ordförande för Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet säger att han hoppas på ett utökat samarbete mellan myndigheterna så att de kan få ännu bättre förutsättningar att upptäcka den här typen av oegentligheter.

”Det är viktigt att betona att den övervägande majoriteten av aktörer inom tandvården är seriösa och har ett stort engagemang för sina patienters väl och ve. Det gör att man som patient kan känna sig trygg när man går till tandläkaren. De aktörer som kommer in i tandvården för att enbart tillskansa sig pengar är ytterst få men resultatet blir ändå kännbart.”

Kom ihåg att du som medlem i TEV har möjlighet att kontakta kollegor i tjänsten Kollegastödjarna om du har frågor eller funderingar kring stort och smått i din roll som tandläkare. Inom gruppen Kollegastödjarna finns kollegor som arbetar både som anställda tandläkare och de som har egen verksamhet!

Samtalstöd – ta kontakt med en kollega som lyssnar