Stadgar och protokoll

Stadgar

TEV Stadgar antagna 2018-11-15

Protokoll från TEV:s årliga föreningsmöten

TEV Årsmöte 2023
TEV Årsmöte 2022
TEV Årsmöte 2021
TEV Årsmöte 2020
TEV Årsmöte 2019
TEV Årsmöte 2018
TEV Årsmöte 2017, (Bilaga till Protokoll TEV Årsmöte 2017)
TEV Årsmöte 2016
TEV Årsmöte 2015
TEV Årsmöte 2014

Styrelseprotokoll 2023

TEV styrelseprotokoll 2023-08-24
TEV styrelseprotokoll 2023-05-05
TEV styrelseprotokoll 2023-01-26

Styrelseprotokoll 2022

TEV styrelseprotokoll 2022-08-26
TEV styrelseprotokoll 2022-08-26
TEV styrelseprotokoll 2022-06-07
TEV styrelseprotokoll 2022-05-20
TEV_styrelseprotokoll 2022-02-11

Styrelseprotokoll 2021

TEV konstituerande protokoll 2021-10-21
TEV_styrelseprotokoll 2021-09-03
TEV styrelseprotokoll 2021-05-21
TEV_inspirationsmöte protokoll 2021-03-19
TEV styrelseprotokoll 2021-02-12

Styrelseprotokoll 2020

TEV Styrelseprotokoll 2020-10-16
TEV styrelseprotokoll 2020-08-21
TEV styrelseprotokoll 2020-05-27
TEV styrelseprotokoll 2020-03-04
TEV Konstituerande protokoll 2020-01-19

Styrelseprotokoll 2019

TEV styrelseprotokoll 2019-10-07
TEV styrelseprotokoll 2019-08-16
TEV styrelseprotokoll 2019-06-10
TEV styrelseprotokoll 2019-04-12
TEV styrelseprotokoll 2019-02-20
TEV Konstituerande protokoll 2018-11-15

Styrelseprotokoll 2018

TEV Styrelsemöte 2018-10-10
TEV Styrelsemöte 2018-08-17
TEV Styrelsemöte 2018-06-04
TEV Styrelsemöte 2018-03-23
TEV Styrelsemöte 2018-02-20
TEV styrelseprotokoll 2018