Lokalhyresstödet

Ny stödperiod för lokalhyresstödet öppnar för ansökan 2 juli

Regeringen har beslutat om en ny stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet ska kompensera hyresvärdar som ger en tillfällig hyressänkning för hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Ansökan öppnar 2 juli och stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna. Regeringen har avsatt 6 miljarder kronor i stöd för den nya stödperioden.

Hyresvärdar som sänker lokalhyran kan kompenseras med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Hyresstödet följer samma upplägg som under förra stödperioden.

Stödet öppnar för ansökningar den 2 juli och kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet, och att överenskommelsen om hyressänkning har tecknats senast 31 augusti 2021.  Det är samma branscher som omfattas av stödet som under förra stödperioden.

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om stödet. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som är tillgänglig från 2 juli. Sista ansökningsdag är 30 september 2021.

Så förbereder du din ansökan

  • Hyresvärden och hyresgästen tecknar en skriftlig överenskommelse om hyressänkning under perioden 1 april – 30 september 2021. Överenskommelsen om hyressänkning måste inte omfatta alla månader i perioden för att du ska kunna söka stödet. Det går även att ansöka om stöd för exempelvis en eller två av månaderna. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021.
  • Förbered handlingarna som ska bifogas ihop med din ansökan. På Länsstyrelsens webbplats finns information om vilka handlingar du alltid ska skicka med och vilka handlingar du i vissa fall kan behöva skicka med ansökan. Handläggningen blir effektivare om du skickar med rätt handlingar från början.

Bilden visar hur det går till att söka stödet.

Sju länsstyrelser ansvarar för handläggning och beslut

Liksom under förra stödperioden är det sju av landets länsstyrelser som har uppdraget att ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår av listan:

  • Länsstyrelsen i Stockholm om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötland om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
  • Länsstyrelsen i Dalarna om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrland om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbotten om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är också Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Mer information

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se (välj den länsstyrelse som ansvarar för handläggningen i aktuellt län). Sök på ”Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher”, så kommer du rätt. På webbsidan hittar du också en lista över branscher som omfattas av stödet.