Samtalsstöd – en kollega som lyssnar

Har du behov av att ventilera bekymmer som påverkar dig i jobbet? Kanske med någon utanför det närmaste nätverket eller arbetsgruppen? Med någon som dessutom är tandläkare och förstår din arbetssituation?

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund kan du under full sekretess och helt utan kostnad vända dig till en kollega i förbundets nätverk av kollegastödjare. Dessa kollegor ställer upp som samtalsstöd på ideell grund och är beredda på att lyssna till det du behöver tala om och att fungera som bollplank. De är medmänniskor att vända sig till när du upplever att något tynger dig och påverkar ditt arbetsliv.

Anledningarna till att ta kontakt med en kollegastödjare kan vara många. Det kan till exempel röra sjukdom, stress, mobbning, privata problem och kriser eller konflikter på jobbet.

Beställ en lista över aktuella kollegastödjare av Pia Kollin på Tandläkarförbundets kansli. Se kontaktuppgifterna nedan.

Bild på Pia Kollin
Pia Kollin
Kamrathjälpen, kollegastöd, forskningsstipendier, utredare
08-666 15 45, 070-665 15 93
Skicka e-post