Föreläsarporträtt: Löständer väckte tandvårdsintresset

Christel Larsson, en av föreläsarna inom Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet, berättar i den här artikeln hur hennes intresse för tandvård uppstod. Bästa materialet för tandersättningar. Det är en av flera saker Christel Larsson tar upp i sina föreläsningar. Vägen dit, och till tandläkaryrket, gick genom en klasskamrats skadade tänder.

Christel Larsson av Lotta Gyllensten
Christel Larsson övertandläkare/docent på Materialvetenskap och Teknologi Odontologiska fakulteten Malmö Universitet FOTO: Lotta Brundin Gyllensten/ LOTTAPICTURES

Christel Larsson gick humanistisk linje på gymnasiet, men läste även naturvetenskapligt basår.
– Min klasskamrat i bänken bredvid, tog plötsligt ut sina framtänder och började pilla på dem, innan hon satte dit dem igen. Det visade sig att kamraten hade varit med om en cykelolycka, tappat sina tänder och nu fått löständer. Då insåg jag att tandläkare gjorde mycket mer än att enbart laga hål, berättar Christel Larsson.

1990 hade Tandvårdshögskolan i Malmö precis nyöppnat och en utbildning baserat på problembaserat inlärande lockade henne. Väl på utbildningen gillade hon särskilt protetik – läran om hur man ersätter skadade eller förlorade tänder. Kombinationen av att arbeta med människor, vård och hantverk var tilltalande.

Efter examen i slutet av 90-talet var arbetsmarknaden för tandläkare dålig. Hon sökte det enda lediga jobbet. På Öland. De sökte en erfaren man.

– Men jag sökte ändå, blev kallad på intervju och fick jobbet. Senare fick jag höra att de blev imponerad över att jag åt så mycket tårta!

Redan efter ett år fick hon erbjudandet att undervisa i protetik i Malmö. – Från första lektionen insåg jag att jag älskade
att undervisa. Efter att ha gått specialistutbildning 2001–2004 fick hon ett, med egna ord, fantastiskt jobberbjudande: Att arbeta på Tannhelsetjenestens Kompetensesenter för NordNorge och planen var att hon skulle vara med och bygga upp tandläkarutbildningen i Tromsö och dessutom få egen forskningstid.

Men kärleken Anders, fick henne att återvända till Malmö. Idag är Christel övertandläkare och specialist i ämnet oral protetik. Hon disputerade 2011 med en avhandling om keramer som ersättning för metall i tandersättningar.
I sin nuvarande tjänst som ansvarig för tandvårdsutbildningarna i Malmö, ingår det inte särskilt mycket undervisning. Däremot är en hon efterfrågad föreläsare, bland annat av tandtekniska laboratorier.

2019 kommer hon även bland annat att föreläsa på specialisttandsköterskeutbildningen i oral protetik. Hennes föreläsningar innehåller en hel del fakta och siffror.

– Det är viktigt att man förstår hur olika material fungerar när man arbetar med protetik. Materialutvecklingen
går dessutom i en rasande fart, säger hon.

Christel förklarar engagerande hur man kan arbeta med keramer i tandersättningar. Att använda keramer är i och för sig inget nytt, men tidigare satte man det bara utanpå en metallkonstruktion. Materialet som lämpar sig bäst är zirkoniumdioxid, även kallat zirkonia. Detta tack vare en unik egenskap:

– Om du får en sprickbildning i en krona eller bro av det materialet har det en förmåga att hantera sprickan. Den är på ett sätt självläkande. När åhörare på föreläsningarna förstår att olika yrkesgrupper är beroende av varandra för att nå resultat, är det extra roligt, säger Christel.

TEXT: Åsa Larsson

Nyheter

Nu söker vi adepter och mentorer

Nu går det att söka till mentorskapsprogrammet. Syftet med mentorskapsprogrammet är att deltagarna gemensamt ska få tillfälle att reflektera över sitt yrke, möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk och kontakter.

Adept Andréa Bergengren och mentor Per Alstergren.

Programmet är ett fantastiskt tillfälle för studenterna att få vägledning av erfarna kollegor och på så vis nå både personlig och klinisk mognad. Med samma studiebakgrund, har mentor och adept en annan förståelse för de frågor som kommer upp, jämfört med andra samtalspartners.

För mentorerna är det ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med framtida kollegor och att få ta del av studenternas tankar och färska kunskaper kring odontologi. Tanken med mentorprogrammet är kort sagt, att främja ett utbyte som är givande för båda parter. Det är helt upp till mentor-adeptparet hur de vill lägga upp utbytet, det största ansvaret ligger hos studenten att ta första initiativet och hålla uppe kontakten.

Alla sökande kan inte garanteras en mentor, studenter som går T9-T6 prioriteras och de som går i de yngre terminerna får mentor i mån plats. Studenter på T10 kan tyvärr inte söka då mentorskapsprogrammet sträcker sig över 1 år.

Läs några intervjuer gjorda med adepter och mentorer

Läs mer och ansök via länkar på denna sida

Nyheter

Viktigt att utvärdera antagningsmetoder till högskolan

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på utredningen om ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning.

Tandläkarprogrammet

Sveriges Tandläkarförbund delar utredningens utgångspunkt att det är viktigt att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart.

Tandläkarförbundet delar också förslaget att huvudvägen in i högskolan även fortsättningsvis ska vara via gymnasieskolan men att det också ska finnas alternativa vägar in till en högre utbildning.
– Vi anser dock att det viktigt att utvärdera antagningsmetoder som innehåller subjektiva bedömningar av de sökande, säger Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund.

Tillträde för nybörjare– ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tandläkarförbundets remissvar

Nyheter
Nyheter

Tandläkarförbundet startar ny systematisk fortbildning

Hur kan du som tandläkare hålla dig uppdaterad inom alla odontologiska ämnen och på så sätt hålla dig på topp inom din profession? Händer det att du går kurser inom dina vanliga intresseområden och missar vissa andra ämnen helt? Eller är du ny som tandläkare och intresserad av att ta del av de senaste rönen från några av landets främsta tandläkare?

Svaret på frågorna är Tandläkarveckan. Den är Tandläkarförbundets nya systematiska fortbildning och kommer att genomföras under vecka 36 varje år. Konceptet innebär att du efter två Tandläkarveckor, totalt 10 kursdagar, har fått en heltäckande uppdatering i odontologi för tandläkare. Du kan börja det år du själv vill, men tanken är att du går två år i rad.

I september startar det allra första blocket odontologiska ämnen som ger hela 36 odontologiska poäng enligt Tandläkarförbundets poängsystem. Rubriken för 2017 års Tandläkarvecka är ”Nationella riktlinjer och evidens, idag, imorgon och i framtiden”. Tandläkarveckan är helt inriktad på odontologi för tandläkare till skillnad från det tidigare Kunskapsträdet som hade ett bredare kursinnehåll för hela tandvårdsteamet.

Hallå där Peter Troberg!

tandläkare och ledamot i Nordöstra kursnämnden samt en av idégivarna till Tandläkarveckan

Vilka tandläkare behöver Tandläkarveckan?
Alla! Tandläkarveckan är ju en systematisk fortbildning, en kunskapsuppdatering i alla våra viktigaste, odontologiska ämnen. Den passar därför bra för såväl den unge tandläkaren som snabbt vill få ett grepp om yrket, som för den erfarne tandläkaren som kanske mest gått utbildningar i sitt specialintresse. Och inte minst passar Tandläkarveckan specialisttandläkare – för att de ska kunna uppdatera sig i övriga odontologiska ämnen och bredda sitt nätverk.

Vad skiljer Tandläkarveckan från det tidigare konceptet för systematisk fortbildning, Kunskapsträdet?
Kunskapsträdet var genombrottet för den systematiska fortbildningen. Trädet blev med tiden lite spretigt och vi greppade över för mycket. Tandläkarveckan är mer fokuserad och renodlad och riktar sig enbart till tandläkare, vilket vi hoppas gör det lättare att lägga nivån rätt. Vi har också valt att koncentrera oss på de största odontologiska ämnena. Istället för 4 x 3 dagar under fyra terminer så koncentrerar vi oss till 2 x 5 dagar.

Vilken är den största poängen med Tandläkarveckan?
Att våra tandläkare på 2 x 5 dagar under två år, försäkrar sig om att de är uppdaterade inom hela vårt breda yrkesområde och att de kan arbeta i frontlinjen av vad det innebär att vara tandläkare idag.

Det kan vara svårt att stänga hela kliniken för att tandläkaren ska på kurs – hur har ni tänkt kring det?
Att delta i tandläkarveckan innebär förstås en stor satsning för kliniken. Men jämför man med vad det skulle krävas för att gå enstaka kurser i alla dessa ämnen, så är Tandläkarveckan en både tidseffektiv och ekonomiskt fördelaktig utbildning.

Anmälan till Tandläkarveckan

Nyheter

Följ webbsänt Tobacco Endgame-seminarium

Den 16 maj höll Tobaksfakta - oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak, ett seminarium för vårdpersonal och andra folkhälsoarbetare. Titeln var Tobak hotar hållbar utveckling.

Woman breaking a cigarette

Du kan se hela seminariet via länken nedan.

Folkhälsomyndigheten och Tobaksfakta lyfte Agenda 2030 och hur tobaken är aktuell för samtliga av FN:s hållbarhetsmål.

Frida Arounsavath redogjorde för Swedwatchs rapport om tobaksodling i Bangladesh. Tobaksbönderna hamnar ofta i överskuldsättning, barnarbete och får hälsoproblem av tobaksodlingen medan tobaksindustrin inte redogör för vilken kontroll och insyn de har över tobakens ursprung.

Mats Andersson, vice ordförande i Global Challenges Foundation, berättade om hur en långsiktig investerare inte ser någon konflikt mellan god avkastning och hållbara investeringar.

Fyra Tobacco Endgame-stödjare i Uppsala – regionen, länsstyrelsen, kommunen och länsidrottsförbundet – visade hur de utvecklat samverkan för att minska tobaksbruket i Uppsala.

Lyssna även på doktorand Anna Gunnerbeck, KI, som berättar om sin avhandling Nikotinexponering under graviditeten och effekter på det nyfödda barnets hälsa.

Till Tobacco Endgame-seminarium 16 maj

Nyheter

Fortsätt att anmäla er till höstens kurser!

Vi har fortfarande plats på ett antal av höstens kurser och uppmanar dig som arbetar i tandvården att ta chansen nu att uppdatera dina kunskaper. Du som är tandläkare kan till exempel titta lite närmare på t ex Tandläkarveckan eller någon annan av våra 23 nya kurser i höst.

Tandläkarveckan är en ny kurs på två veckor (5+5 dagar) där starten går i september i Stockholm. Alla odontologiska ämnen bakas in i samma kurs, sex ämnen i år och ytterligare sju ämnen nästa år, då i Malmö.

Letar du efter kortare kurser finns Juvenil protetik i Uppsala i oktober, eller tvådagarskursen Kirurgiska komplikationer i Stockholm. Eller varför inte samla teamet i Göteborg och gå kursen Kulturkrockar i tandvården?

Vad du än hittar i kursutbudet är du som vanligt varmt välkommen med din kursanmälan. Här hittar du alla aktuella kurser. 

Nyheter

Har du anmält dig till kurs i höst?

Anmälningar till höstens kurser strömmar nu in. Har du hunnit titta på kursutbudet?

Det finns även ett fåtal platser kvar på vårens kurser.
Passa på att säkra din plats, se hela kursutbudet här!
Välkommen på kurs!

Nyheter

Dags att planera höstens kompetensutveckling!

Höstens kursutbud med flera spännande nyheter är nu här och du kan boka dig från och med idag på Tandläkarförbundets nya hemsida.

Observera att det lösenord du haft tidigare inte fungerar på den nya hemsidan utan du måste beställa ett nytt genom att klicka på Glömt lösenord vid inloggningen. Lösenordet skickas då till den e-post-adress du har registrerad hos oss.

Om du inte får något lösenord beror det på att vi inte har rätt e-post-adress till dig.

Du som inte är medlem kontaktar oss på kansliet för att ändra e-post-adress, kurs@tandlakarforbundet.se.
Du som är medlem behöver även kontakta din riksförening för att ändra e-post-adress, så att det blir rätt även framöver, då alla Tandläkarförbundets medlemsuppgifter kommer från riksföreningarna.

Kontakta:
Tjänstetandläkarna – medlemsservice@tjanstetandlakarna.se
Tandläkare – Egen Verksamhet – info.tev@stlf.se
Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård – SOL – majid.ebrahimi@umu.se
Studerandeföreningen – medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Väl mött på kurs i höst!
Till hela kurslistan!

Nyheter

Många ville lära sig mer om tandläkaryrket

I november var det återigen dags för Saco studentmässor där Sveriges Tandläkarförbund deltar för att möta gymnasielever som är intresserade av tandläkaryrket.

I år hölls Saco studentmässor den 17–18 i Stockholm och den 24 november i Malmö.

I Stockholm mötte tandläkarstudenterna Peter Paulos Elyas och Rand Ishaq gymnasieelever som hade frågor om tandläkaryrket. I Malmö tog Andreas Nilsson och Caroline Gillsvik på sig tandläkarrocken och gjorde detsamma.

I år var vårdyrkena som finns representerade inom Saco samlade under ett och samma tak vilket gjorde det lättare att bemanna. Det var särskilt tacksamt i Stockholm där studentmässan inföll samma dagar, och i samma byggnad, som den odontologiska riksstämman. Tandläkarstudenterna fick många frågor, bland annat om hur det är att jobba som tandläkare, hur utbildningen ser ut, lönen, hur fingerfärdig man behövde vara och om antagningen.

– Många ville också höra varför vi valde att bli tandläkare istället för läkare och vilka fördelarna är med vårt yrke. Det var jättekul att träffa alla elever och svara på deras frågor, säger Caroline Gillsvik (bilden ovan).

21 280 ungdomar besökte Saco Studentmässa i Stockholm och 5 095 kom till mässan i Malmö.

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.