Protetiken gör skillnad

Tom Bergengren är ST-tandläkare i protetik – men tyckte först att området var tråkigt. Ett lyckat patientfall blev
vändningen. Nu ägnar han sig både åt att lära och att lära ut.

En kurs med stort fokus på det handfasta arbetet är Tom Bergengrens bidrag till kursverksamheten hos Sveriges tandläkarförbund. Tandsköterskor och tandhygienister får under två dagar träna på att ta avtryck och göra temporära ersättningar, samtidigt som de får teoretiska grunder.
– Det är så roligt att undervisa just de här grupperna. Min erfarenhet är att de inte får gå så många kurser, men vidareutbildning kan göra att de expanderar sin vardag. Det är en grupp som har stor potential.

Tom varvar själv klinisk verksamhet och teori i sin arbetsvardag. Han gör sin ST-tjänstgöring i oral protetik på specialisttandvården vid Malmö universitet och undervisar tandläkarstudenter på odontologiska fakulteten.

Remisspatienterna som kommer till specialisttandvården kan ha stora tandslitage, kollapsade bett och behöver implantat eller avtagbar protetik. Vid behov har Tom möjlighet att konsultera en klinisk handledare, de har regelbundna terapeutiska diskussioner och seminarier.

Han både utbildar och är under utbildning.
– På förmiddagen kan jag vara på ett seminarium. På eftermiddagen kan jag vara den som lär ut och handleder studenter.

Det är en växelverkan som han gillar.
– Det är väldigt kul om jag kan utveckla min egen kunskap genom att applicera den på studenterna, men på en annan nivå. Bästa sättet att lära sig något nytt är att förmedla det till andra.

En nystart med nya tänder
När Tom tog examen för tio år sedan visste han redan att han ville specialisera sig.
– Jag bestämde mig tidigt för att jobba i fem år innan jag började med specialiseringen. Jag jobbade som allmäntandläkare både privat och inom folktandvården.

Att specialiseringen skulle bli just oral protetik var långt ifrån självklart.
– Det började med att jag inte alls var så duktig på det och därför tyckte att det var tråkigt. Det sporrade mig att bli bättre.

Tom fick en fråga om att hjälpa till med undervisningen inom protetik och nu är det långt ifrån tråkigt.
– Protetiken är något som verkligen gör skillnad både funktionellt och estetiskt. Det som jag ser som tjusningen är också att man måste ha de andra delarna av yrket med sig hela tiden. Jag måste ta hänsyn till endodonti, karies och parod, alla delar inom vårt yrke.

Det finns ett speciellt patientfall som han brukar berätta om för studenterna, som fick honom att slutgiltigt bestämma sig för protetiken.
– Det var en kille som var jämnårig med mig när jag var 25 år. Han hade verkligen inte bra tänder och isolerade sig. Tilsammans jobbade vi på att ändra det. Jag fick arbeta med de nya tänderna och han fick då bygga på ett bättre självförtroende. Ett halvår senare hade han skaffat jobb och tagit kontakt med sina gamla kompisar.

Utmanande del av arbetet
När Tom möter patienter första gången försöker han skapa lugn och ro i rummet och ha lång tid på sig. Patientern han möter får ofta mycket information som behöver sjunka in.

En utmanande del av arbetet som protetiker är att hantera patienternas förväntningar. De kan på förhand ha en bild av behandlingstid och slutresultat.
– Ibland förväntar sig patienter att deras behandling ska vara snabb och enkel, kanske bara ta två besök för att få ett helt nytt utseende i munnen. I verkligheten kan det dock krävas fler besök, kanske upp till tio, för att uppnå ett bra resultat. Då är det viktigt att förklara för patienterna varför det tar tid och eventuellt justera deras förväntningar för att undvika missförstånd och frustration.

När Tom Bergengren blir klar med sin STtjänstgöring är planen att fortsätta arbeta kliniskt och att undervisa.
– Om tillfälle dyker upp skulle en forskartjänst vara intressant. Bruxism och dess konsekvenser för det protetiska arbetet kunde vara ett område jag vill fördjupa mig i.

Text: Ann Patmalnieks
Foto: Jesper Alm Jarl

Läs också