Missa inte den nationella yrkeskonferensen om tobaksprevention

Den 6 april arrangerar Tandvård mot Tobak den årliga yrkeskonferensen om tobakspreventivt arbete. Konferensen hålls denna gång på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm, kl.13.00-16.30. Möjlighet finns också att medverka digitalt.

Foto: Pixabay

Konferensen “Tackla Tobak i Tandvården 2022 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention” belyser tandvårdens viktiga roll i tobaksfrågan. Målgrupp för konferensen är tandvårdspersonal samt politiker och beslutsfattare inom tandvård, hälsovård och sjukvård.

Ur innehållet:

  • Nikotinet och dess skadliga effekter på kroppen.
  • Hur tandvården aktivt kan arbeta med tobaksavvänjning på kliniken.
  • Nya tobak/nikotinprodukter och ungdomar, Vad är vad i djungeln av nya produkter?
  • Lagar för alla barns framtid, Nationell kampanj för att få politiken att stifta lagar som skyddar barn och ungdomar mot nikotinets skadliga effekter.
  • Socialstyrelsen presenterar de nya nationella riktlinjerna för tandvården.

Läs hela programmet med föreläsare och information om anmälan här:
Program och anmälan

Läs också