Konkurrensen om kompetensen – se Tandläkarförbundets webbinarium

De odontologiska lärosätena flaggar för brist på undervisande forskare. Samtidigt har frågor om forskningens finansiering och den akademiska friheten väckts. Fredagen den 8 april kl 12.00 sänds Tandläkarförbundets webbinarium "Konkurrensen om kompetensen" där politiker och fackförbund diskuterar frågan och ger sina förslag till lösningar.

Paneldebatt om konkurrensen om kompetensen
Från vänster i bild: Lars Geschwind, Camilla Hansén, Maria Nilsson, Gunilla Svantorp, Kristina Taylor, Patricia De Palma, Magnus Rosenquist och Hilda Zollitsch

Under våren gör Tandläkarförbundet en satsning på lunchwebbinarium. Först ut är högskolepolitik. De odontologiska lärosätena står inför utmaningar vad gäller att klara personalförsörjningen i framtiden. Samtidigt konkurrerar den odontologiska forskningen med övrig medicinsk forskning om forskningsmedel, där odontologin inte ger högst prioritet. Som en konsekvens riskerar kvaliteten på tandläkarutbildningen att försämras.

Problematiken är inte unik för tandvården. I panelsamtalet medverkar även Veterinärförbundet och Psykologförbundet. Båda förbunden har rapporterat om utmaningar gällande högskolepolitiken inom sina respektive områden. Från politiskt håll medverkar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Även en KTH-forskare inom området deltar.

Webbinarium är ett bra sätt att göra det möjligt för många att ta del av ett seminarium. Samtidigt är det ett sätt att göra de beslutsfattare som medverkar uppmärksamma på tandläkarnas frågor, säger Lea Lobelius, kommunikations- och pressansvarig på Tandläkarförbundet.

Medverkande:

  • Kristina Taylor, ordförande Psykologförbundet
  • Magnus Rosenquist, förbundsdirektör Sveriges Veterinärförbund
  • Patricia De Palma, Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL)
  • Lars Geschwind, professor inom teknikvetenskapens lärande, KTH
  • Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot och ordförande i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
  • Maria Nilsson, Riksdagsledamot och talesperson högskole- och forskningspolitik, Liberalerna
  • Camilla Hansén, Riksdagsledamot och talesperson högre utbildning och forskning, Miljöpartiet

Lunchseminarium: Konkurrensen om kompetensen

Tid: Panelsamtalet sänds fredagen den 8 april kl 12.00, och kan ses i efterhand på förbundets YouTube-kanal.

Klicka här för att komma till lunchseminariet

Klicka här för att komma till Tandläkarförbundets YouTube-kanal!

Information om Tandläkarförbundets övriga webbinarier under vårterminen kommer att finnas på förbundets hemsida. Håll utkik!

Läs också