Missa inte den nationella yrkeskonferensen om tobaksprevention

Den 15 april arrangerar Tandvård mot Tobak en digital yrkeskonferens om tobakspreventivt arbete. Konferensen hålls för tredje året i rad, för andra gången digitalt.

Foto: colourbox.

Konferensen “Tackla Tobak i Tandvården 2021 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention” belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan och hur vi kan lägga upp det tobakspreventiva arbetet på kliniken. Hur kan vi arbeta med patienterna? Goda exempel på detta, samt nya strategier och lagförslag kommer att presenteras. 

Program och föreläsare:
Tandvårdens roll i ANDTS – strategin 2021
Magnus Jonsson, Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet

Kunskap och Kvalitet – Tobaksprevention i tandvården
Jenny Måhlgren, Kanslichef Sveriges Tandläkarförbund

Tobaksbruket band våra ungdomar – hur ser det ut?
Helen Stjerna, Generalsekreterare A Non Smoking Generation

Nya nikotinprodukter och nya lagförslag
Johanna Reuterving Smajic, Leg tandhygienist Folktandvården Kalmar län

Sluta Röka Linjen – Hur kan vi på kliniken få stöttning och samarbeta?
Katarzyna Swigon, Leg tandhygienist, tobaksavvänjare

Moderator: Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak, leg tandläkare

Läs hela programmet och information om anmälan här:
Nationell yrkeskonferens om tobaksprevention den 15 april kl.15-17 via Zoom
Tandvård mot Tobaks hemsida

Läs också