Viktigt att lära av varandra

FÖRELÄSARPORTRÄTT | Tändernas utseende påverkar patientens livskvalitet. Övertandläkare Pernilla Larsson Gran vill aldrig lämna protetiken och den kliniska verksamheten, men hinner också sprida kunskap på nationell nivå.

Foto: Lina Öberg

Pernilla Larsson Gran, övertandläkare i protetik och forskningschef vid Folktandvården Östergötland, har fått guldklocka för trogen tjänst inom Folktandvården Östergötland. 

– Det är jag stolt över! Jag älskar det här jobbet och har inte velat släppa det. Protetisk rehabilitering är en sådan stor och fantastisk möjlighet för patienten. Det kan tyckas marginellt, men det är det inte.  

Protetik och livskvalitet är ett område hon fördjupat sig i länge. Hennes avhandling handlade om att försöka mäta de svårmätbara faktorerna, som patientens egen upplevelse av att få broar, implantat eller proteser.

– Om någon till exempel förlorar ett antal tänder påverkar det måendet. Återskapar man sedan tänderna så att personen får funktion och utseende tillbaka återskapar man också livskvalitet, välbefinnande och självkänsla.

Under den här veckan har hon träffat olika samarbetspartners i rollen som forskningschef, arbetat med remisspatienter inom specialisttandvården i Norrköping och haft möten med Svensk Förening för Oral Protetik och Nationella programrådet för tandvård.

– Jag har ett väldigt varierat yrkesliv. Jag är faktiskt också pyttelite privattandläkare på min sambos klinik. Det känns viktigt att även ha en fot inom det privata, eftersom jag i mina uppdrag och som föreläsare representerar hela tandvården.

Ägnar sig åt kunskapsspridning 

Pernilla Larsson Gran ägnar sig åt kunskapsspridning på många sätt. I det Nationella programrådet för tandvård, där hon representerar sydöstra sjukvårdsregionen, arbetar de för närvarande med implementering av de nya nationella riktlinjerna för tandvård. 

– Vi försöker vara ett kluster som håller samman och håller ordning på kunskapsstyrningen i svensk tandvård. Det här brinner jag för jättemycket.

Som forskningschef i region Östergötland försöker hon stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom tandvården, men även tillsammans med andra fakulteter och institutioner.

– Vi är lite stolta över att vi i Östergötland har forsknings- och utvecklingsprojekt med alla odontologiska högskolor. Det är samverkan som gör oss starka!

Hon handleder doktorander, både inom regionen och som adjungerad högskolelektor vid Malmö universitet. I Malmö håller hon seminarier, föreläser och utbildar studenter. För att göra undervisningen så konkret som möjligt frågar Pernilla  sina patienter om hon kan få använda deras fall i utbildningsmaterial, något som de allra flesta tackar ja till.

– När jag föreläser tror jag att man uppfattar mig som väldigt patientorienterad. Den protetiska delen av tandvården kan betraktas som lite teknisk, men det är inte den typen av protetiker som jag är. Den tekniska digitala utvecklingen är viktig men får inte ta över.

Men kunskapsspridning sker inte bara på föreläsningar och kurs, påpekar hon. Det behövs också ett lärande i vardagen.

– Det handlar om ett kontinuerligt lärande genom yrkeslivet. Att lära av varandra tror jag är väldigt viktigt. Inte bara inom teamen utan också mellan teamen, mellan klinikerna. 

Sedan finns det ytterligare ett område som Pernilla vill lyfta – protetikens möjligheter när det gäller äldre patienter.

– Fasta tänder på äldre betyder jättemycket. Jag gjorde en implantatbro på min faster som 100-årspresent. När man blir äldre, lite skörare och äter mer mediciner, kan munhälsan försämras väldigt snabbt. Då är det viktigt att få hjälp direkt.

Text: Ann Patmalnieks

Pernilla Larsson Gran är aktuell som föreläsare under Tandläkarveckan som går den 4-8 september.

Spana in Tandläkarförbundets kurser här!

Läs också