Nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar varje år ut pris som tilldelas författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, utgivet något av de två senaste kalenderåren – vi kallar det även för priset för bästa avhandling.

Genom priset vill vi uppmärksamma och lyfta fram betydelsen av odontologisk forskning, dess internationella karaktär och samtidigt stimulera till fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Nominera kandidat senast 3 juni. Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen lagts fram. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden och därefter utser Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse  pristagaren. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2019.

Skicka din nominering till:
Stipendienämnden

Frågor om priset besvaras av Stipendienämndens ordförande:

Nyheter

Dag två på konferensen ”Vetenskap och klinik i samverkan” pågår

Programmet under dag två, fredag den 5 april

08.30 – 09.00
Svenska Tandläkare-Sällskapet sammanfattar dag ett

09.00 – 09.40
Hur överbryggar vi mellan klinik, forskning och industri?
Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo

09.45 – 10.20
KOF Syd: Projekt och principer
Dan Ericson, professor Kariologi, samordnare Klinisk odontologisk forskning – KOF Syd, Malmö.

10.20 – 10.50
Kaffepaus

10.50 – 11.25
Praktikbaserat forskningsnätverk – Kan man lämna kvar karies under fyllningen?
Annika Julihn, med dr/specialist Pedodonti, Akademiskt barntandvårdscentrum, Stockholm och Hans Sandberg, allmäntandläkare/med dr, Trosa.

11.30 – 12.00
Kartläggning av tandläkares och tandhygienisters uppfattning om kunskapsbehov inom tandvården
Thomas Jacobsen, ordförande för regionalt programområde tandvård i Västra sjukvårdsregionen och Ulla Wide, leg psykolog, docent Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa Inst. Odont, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30
Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att öppna ”elfenbenstornens portar”? Erfarenheter och tips på vägen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna, Gunnel Håkansson, Ordf Nationellt programområde Tandvård, Per Vult von Steyern, professor Oral Protetik, Malmö Universitet, Pernilla Larsson Gran, specialist Oral Protetik, FTV Östergötland, Thomas List, professor, Malmö Universitet, Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo, Lars GahnbergCyril MeyerovitzJohn Gabbay och Andrée Le May.

14.30 – 15.30
Kaffe inkl speed-dating där elfenbenstornens portar öppnas
Möjlighet för kliniker och forskare att mötas och diskutera samverkan.

15.30 – 16.00
Återkoppling på speed-datingen samt avslutning

Jon E. Dahl, VD NIOM och professor vid universitetet i Oslo föreläser.
Nyheter

Idag börjar konferensen ”Vetenskap och klinik i samverkan”

Under två dagar, 4-5 april, samlas nationella och internationella föreläsare i Malmö för att delta i konferensen "Vetenskap och klinik i samverkan".

Per Vult von Steyern från Svenska Tandläkare-Sällskapet inledningstalade i morse i en fullsatt konferenslokal. Syftet med forskningskonferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Arrangörer är Svenska Tandläkare-Sällskapet och Nationellt forum för Odontologisk forskning.

Programmet under den första dagen (4 april):

10.10 – 11.00
Beyond the bridge: the craft of building practice from knowledge
John Gabbay och Andrée Le May, Professors, United Kingdom.

11.05 – 11.55
Bringing Clinicians and Researchers Together
Cyril Meyerovitz, professor, regionchef för forskningsnätverket National Dental Practice-Based Research Network, NorthEast Division, USA.

13.00 – 13.30
SkaPa: Lars Gahnberg, professor, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) Karlstad.

13.35 – 14.30
Möjligheten att bedriva klinisk forskning, eget/andras incitament och finansiering
Göran Friman, med dr/privattandl/bedömningstandl, Karlstad
Julia Lam, doktorand/tandl, Malmö univ/FTV Skåne, Hässleholm
Aida Ajan, doktorand/ST-tandl käkkirurgi, Linköping
Maria Skalsky-Jarkander, spec. Pedodonti/privattandl, Stockholm
Bengt Franzon, doktorand, tandl, Malmö/Stockholm

14.35 – 15.15
Etik i klinisk forskning
Margareta Molin Thorén, professor Oral protetik, Umeå.

15.45 – 17.00
Viktigt på riktigt. Patientens och behandlarens röst i forskningen
Sofia Tranaeus, professor, avdelningschef, SBU, Stockholm.
Metodologi, vad ska man tänka på när man ägnar sig åt klinisk forskningsverksamhet?
Helena Domeij, projektledare SBU, Stockholm.

Nyheter

Boka din plats på forskningskonferensen

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens genomförs för andra gången och äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö.

Årets tema är Vetenskap och klinik i samverkan. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Nu är anmälan öppen och vi hälsar välkomna till två innehållsrika dagar!

Hur tar vi bäst till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen? Denna och många andra frågor kommer att belysas av internationella och nationella forskare samt kliniker med goda exempel på lyckad samverkan. Bl a deltar Cyril Meyerovitz, Andrée le May och John Gabbay.

Läs mer och boka plats här

Nyheter

Riksstämman 2018 blev en succé

Med sitt digitala framtidstema, fullspäckade föreläsningsprogram och Future lab blev årets Riksstämma i Göteborg en publikmagnet. 13 346 personer sökte sig till forskningsseminarier, paneldebatter och den välbesökta utställningsdelen Swedental under de tre dagarna, 14-16 november.

Louise Ericson föreläser på Riksstämman 2018. Foto: Emmy Jonsson, Svenska Mässan.

Seminarieprogrammet på Riksstämman bestod i år av 70 punkter.
– Seminarierna var verkligen välbesökta och de flesta var fullsatta som paneldebatten om ”framtidens tandvård” som Tandläkartidningen arrangerade. Vi fick också ett stort intresse kring ”årets bästa forskningsrapporter” som också presenterades under en extrainsatt pressträff. Vinnaren av årets forskningsrapport blev Emma Göranson med ”Translation and Validation of the Swedish version of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire” som fick ta emot 10 000 kronor vid en av de många prisutdelningar som skedde under Riksstämman, säger Lena Lobelius, presskontakt för Riksstämman.

Årets tema, digitalisering, genomsyrade både utställning, kongress och aktiviteter. En stor nyhet var satsningen Future Lab, där besökare bjöds in för att provköra framtiden.
– I Future Lab har vi kunnat störa tanken och försätta framtidens tandvårdare i beredskap. Vi har också skapat den brygga mellan Riksstämman och Swedental som vi siktade på. Här kunde vi visa den senaste spetskompetensen – och föra samtalen om vad som krävs inför en ökad förändringstakt. Och vilka möjligheter det innebär, säger Robert Börjes, projektledare bakom Future Lab.

Årets Swedental tog ett stort kliv rakt in i framtidens tandvård, med temat digitalisering som färgade både kongress, utställning och aktiviteter.
– Det är roligt att se så många inslag och ett så tydligt framtidsfokus på årets mötesplats. Digitalisering var ett uppskattat tema som tillförde en ny dimension, säger Maria Sterner, affärsansvarig för Swedental.

På mässgolvet fick besökare även chansen att se ”Världens smartaste tandklinik” – en spegling av Folktandvården Idun i Västerbotten, där ett testprojekt drivs för att genomföra digitalisering fullt ut.
– Vi har haft en jämn ström av nyfikna besökare. Mässan andas innovation och framtid och det är extra spännande när det, i fall som detta, är Folktandvården som går i bräschen för den digitala utvecklingen, säger Ajit Bakshi, samordnare för utställningen och verksamhetschef för FTV Tandtekniska, VLL.

Nu ser vi fram emot nästa Riksstämma och Swedental 13-15 november 2019

Nyheter

Mötesplatsen för klinik och vetenskap

Om odontologin ska kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar så kan forskarna inte sitta i ett elfenbenstorn avskilda från omvärlden. Det är dags att öppna porten till tornet och släppa in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker. Då kan forskningen på helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.

Det är utgångspunkten för Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, Vetenskap och klinik i samverkan, som äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen ska fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

– För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

– Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen

Nyheter

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Numera gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR, som ersätter PUL, personuppgiftslagen. GDPR innebär en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter, samtidigt som den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Sveriges Tandläkarförbund har tagit fram en dataskyddspolicy där du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du anmäler dig till en kurs, ett seminarium eller liknande, prenumererar på ett nyhetsbrev eller pressmeddelande, kommunicerar på våra sociala medier etc, lämnar du ut personuppgifter till oss. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, medlemsförmåner och interagera med dig behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver.

Genom att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtal och medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund accepterar du vår dataskyddspolicy och godkänner att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Sveriges Tandläkarförbund är landets enda organisation för alla tandläkare. Du blir medlem genom en av de fyra medlemsföreningarna, beroende på hur du verkar som tandläkare: Tjänstetandläkarna (TT), Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV), Studerandeföreningen och Riksföreningen för utbildning, forskning och specialisttandvård (SOL). Sveriges Tandläkarförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för icke medlemmar, prenumeranter och annonsörer, samt har gemensamt personuppgiftsansvar för medlemmar tillsammans med TT, TEV, Studerandeföreningen och SOL.

Här finns vår dataskyddspolicy

Nyheter

Ta chansen att visa upp ditt forskningsprojekt

Välkommen att delta med en forskningsrapport på årets Riksstämma.

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige. Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Senast 2 maj måste du anmäla din rapport till din ämnes/specialistförening.

Läs mer om Riksstämmans forskningsrapporter

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.