Dag två på konferensen “Vetenskap och klinik i samverkan” pågår

Programmet under dag två, fredag den 5 april

08.30 – 09.00
Svenska Tandläkare-Sällskapet sammanfattar dag ett

09.00 – 09.40
Hur överbryggar vi mellan klinik, forskning och industri?
Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo

09.45 – 10.20
KOF Syd: Projekt och principer
Dan Ericson, professor Kariologi, samordnare Klinisk odontologisk forskning – KOF Syd, Malmö.

10.20 – 10.50
Kaffepaus

10.50 – 11.25
Praktikbaserat forskningsnätverk – Kan man lämna kvar karies under fyllningen?
Annika Julihn, med dr/specialist Pedodonti, Akademiskt barntandvårdscentrum, Stockholm och Hans Sandberg, allmäntandläkare/med dr, Trosa.

11.30 – 12.00
Kartläggning av tandläkares och tandhygienisters uppfattning om kunskapsbehov inom tandvården
Thomas Jacobsen, ordförande för regionalt programområde tandvård i Västra sjukvårdsregionen och Ulla Wide, leg psykolog, docent Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa Inst. Odont, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30
Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att öppna ”elfenbenstornens portar”? Erfarenheter och tips på vägen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna, Gunnel Håkansson, Ordf Nationellt programområde Tandvård, Per Vult von Steyern, professor Oral Protetik, Malmö Universitet, Pernilla Larsson Gran, specialist Oral Protetik, FTV Östergötland, Thomas List, professor, Malmö Universitet, Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo, Lars GahnbergCyril MeyerovitzJohn Gabbay och Andrée Le May.

14.30 – 15.30
Kaffe inkl speed-dating där elfenbenstornens portar öppnas
Möjlighet för kliniker och forskare att mötas och diskutera samverkan.

15.30 – 16.00
Återkoppling på speed-datingen samt avslutning

Jon E. Dahl, VD NIOM och professor vid universitetet i Oslo föreläser.
Läs också