Idag börjar konferensen “Vetenskap och klinik i samverkan”

Under två dagar, 4-5 april, samlas nationella och internationella föreläsare i Malmö för att delta i konferensen "Vetenskap och klinik i samverkan".

Per Vult von Steyern från Svenska Tandläkare-Sällskapet inledningstalade i morse i en fullsatt konferenslokal. Syftet med forskningskonferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Arrangörer är Svenska Tandläkare-Sällskapet och Nationellt forum för Odontologisk forskning.

Programmet under den första dagen (4 april):

10.10 – 11.00
Beyond the bridge: the craft of building practice from knowledge
John Gabbay och Andrée Le May, Professors, United Kingdom.

11.05 – 11.55
Bringing Clinicians and Researchers Together
Cyril Meyerovitz, professor, regionchef för forskningsnätverket National Dental Practice-Based Research Network, NorthEast Division, USA.

13.00 – 13.30
SkaPa: Lars Gahnberg, professor, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) Karlstad.

13.35 – 14.30
Möjligheten att bedriva klinisk forskning, eget/andras incitament och finansiering
Göran Friman, med dr/privattandl/bedömningstandl, Karlstad
Julia Lam, doktorand/tandl, Malmö univ/FTV Skåne, Hässleholm
Aida Ajan, doktorand/ST-tandl käkkirurgi, Linköping
Maria Skalsky-Jarkander, spec. Pedodonti/privattandl, Stockholm
Bengt Franzon, doktorand, tandl, Malmö/Stockholm

14.35 – 15.15
Etik i klinisk forskning
Margareta Molin Thorén, professor Oral protetik, Umeå.

15.45 – 17.00
Viktigt på riktigt. Patientens och behandlarens röst i forskningen
Sofia Tranaeus, professor, avdelningschef, SBU, Stockholm.
Metodologi, vad ska man tänka på när man ägnar sig åt klinisk forskningsverksamhet?
Helena Domeij, projektledare SBU, Stockholm.

Läs också