Riksstämman och Swedental i Göteborg 2024! 

Vi är glada att meddela att 60-årsjubileumet av Riksstämman kommer att äga rum med ett högaktuellt mässgolv på Swedental i Göteborg 2024. Tillsammans med FSD (Föreningen för Svensk Dentalhandel) och Svenska Mässan Gothia Towers skapar vi en mötesplats för hela tandvårdsbranschen!

– Det känns oerhört roligt att få släppa nyheten om att Riksstämman är tillbaka i Göteborg 2024, det är en fantastisk mötesplats som alltid är väldigt uppskattad av våra besökare säger Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Maria von Beetzen, som är ordförande i Riksstämmenämnden lovar att jubileumsprogrammet kommer att bli något alldeles extra.

Under tre dagar kommer Riksstämman och Swedentals besökare att inta Göteborg för att ta del av det senaste inom forskning, produktnyheter och möjligheten att nätverka.

– Det är en stor glädje att få välkomna Odontologiska Riksstämman och Swedental tillbaka till Svenska Mässan Gothia Towers 2024. En väletablerad mötesplats för en viktig samhällsfråga med alla aktörer samlade – vi kommer att göra vårt yttersta för ett lyckat arrangemang, säger Magdalena Rönström affärschef Svenska Mässan Gothia Towers.

FSD (Föreningen för Svensk Dentalhandel) är mycket positiva till att vi tillsammans skapar möjligheten att mötas i Göteborg.

– Vi och våra medlemmar ser med tillfredsställelse fram emot att återuppta samarbetet kring en gemensam nationell mötesplats i Göteborg 2024. Nu skall vi göra allt vi kan för att  erbjuda ett så attraktivt och spännande arrangemang som möjligt, säger Thomas Andersson, ordförande i Föreningen för Svensk Dentalhandel (FSD).

För dig som har frågor om Odontologiska Riksstämman kontakta riksstamma@tandlakarforbundet.se. För dig som vill boka monter kontakta Anders.persson@svenskamassan.se.

Läs också