Nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar årligen ut pris som ”tillerkänns utan tävlan författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, som utgivits under något av de två närmaste kalenderåren” – populärt kallas priset för bästa avhandling.

Genom priset vill vi uppmärksamma och markera betydelsen av odontologisk forskning och dess internationella karaktär samtidigt som vi vill stimulera fortsatt utveckling. 

Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund. 

Nomineringen är öppen till 26 maj 2024
Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen framlagts. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden, Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse utser pristagaren. Utdelning av priset sker under invigningen på Odontologisk Riksstämma.

Frågor om priset besvaras av:
Stipendienämndens ordförande Agneta Karsten
agneta.karsten@gmail.com
076 141 83 40

Nominering skickas till
Svenska Tandläkare-Sällskapet, sts@tandlakarforbundet.se

Läs också