Nominera till priset för bästa avhandling

Genom priset vill vi uppmärksamma och lyfta fram betydelsen av odontologisk forskning, dess internationella karaktär och samtidigt stimulera till fortsatt utveckling.
Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Nominera kandidat SENAST 1 JUNI!
Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen framlagts. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden, Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse utser pristagaren. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2021.

Frågor om priset besvaras av:
Stipendienämndens ordförande Agneta Karsten
agneta.karsten@gmail.com
076 141 83 40
Nominering skickas till
Svenska Tandläkare-Sällskapet
sts@tandlakarforbundet.se

Läs också